Redan 2016 varnade revisionsbyrån PWC för att Malmö kommer att behöva genomgå ett stålbad för att få ordning på ekonomin. Inför nästa år fattas nästan 400 miljoner som enligt PWC endast kan åtgärdas med höjda skatter eller åtstramningar. En problematik som enligt kommunalrådet Magnus Olsson (SD) bottnar i bland annatmassinvandring, kravlöshet och utanförskap.

I november ska kommunfullmäktige klubba igenom stadens ekonomi för 2020 på nästan 25 miljarder kronor. Läget beskrivs som extra dystert då ökade intäkter från bland annat statsbidrag på en knapp miljard inte täcker de ökade kostnaderna.

De 392 miljonerna minus är en prognos som baseras på status quo – en oförändrad servicenivå och inga nya satsningar.

– I utgångsläget kan man säga att det inte finns någonting till nysatsningar om kommunen inte gör omprioriteringar, säger almö stads ekonomidirektör Anna Westerling till Sydsvenskan.

LÄS ÄVEN: Kostnaderna för socialbidrag i Malmö fortsätter att skena

Då PWC varnade för stadens ekonomiska situation för tre år sedan pekade man ut två åtgärder som nödvändiga: skattehöjningar på 6,41 kronor per intjänad hundralapp fram till 2030 alternativt effektiviseringar och åtstramningar i genomsnitt med 1,09 procent per år (motsvarande uppemot 200 miljoner kronor årligen).

Problematiken sägs bero på en växande befolkning med fler barn och fler äldre.

– Vi har sett det i några år nu. Det här delar vi med väldigt många kommuner. Det handlar om den demografiska utvecklingen där färre ska försörja fler. Detta kombineras med att vi nu troligtvis lämnar högkonjunkturen, säger Anna Westerling.

Enligt Westerling tittar stadens politiker nu på hur gapet, som motsvarar ca 1,6 procent av stadens totala budgetomslutning, ska hanteras.

Sverigedemokraterna kommenterar
Magnus Olsson (SD), kommunalråd i Malmö, säger till Samhällsnytt att partierna går in i budgetsamarbetet med ett underskott på 392 miljoner samtidigt som diverse nämnder begär mer pengar plus underskott för socialbidrag, hemlöshet, vård och omsorg, arbetsmarknad och socialnämnd samt grundskolan – med andra ord är det reella underskottet ännu högre.

Roten till Malmös problem menar Olsson är massinvandring, kravlöshet, utanförskap, hemlöshet, arbetslöshet social problematik och kriminalitet.

– Listan kan göras längre, men det är huvudproblematiken med den gemensamma nämnaren massinvandring. Vad blir SD Malmös ingång i det kommande budgetarbetet? Återvändarcenter som riktar sig mot nyanlända och personer i livslånga utanförskap. Insatser mot fusk både kopplat till socialbidrag och välfärden. Verkningslösa kommunala arbetsmarknadsprojekt kommer vi att skrota. Vi vill begränsa SFI till 3 år. Vi drar ner på modersmålsstödet i grundskolan och tar bort det helt inom förskolan. Kulturen kommer att få minskat anslag och fokus inom övrig verksamhet blir på deras kärnverksamhet.

– Satsningar blir på tryggheten och då inkluderat med ordningsvakter, kameraövervakning utökad tillsyn mot kriminella verksamheter. Vi vill självklart förbjuda tiggeriet och inga socialbidrag till illegala migranter. Satsningar på samhällsintroduktion och ökad kravställning och kontroll vad gäller utbetalning av socialbidrag. Underskott inom vård och omsorg och skola/ utbildning kommer vi att täcka upp.

– Malmö måste bli en stad för hårt arbetande och laglydiga medborgare. Uttrycket ”Gör din plikt och kräv din rätt” är vårt budskap. Det finns arbetstillfällen i Malmö och dessutom många utbildningar som leder till riktiga arbeten om man bara tar sitt egenansvar.