En diabetespatient var ordinerad en dos insulin per dag. Men hemtjänsten hade missförstått ordinationen – och gav i stället två doser per dag. Patienten fördes till sjukhus efter att ha hittats sjuk i hemmet – men livet gick inte att rädda.

I början av juni hittade en sjuksköterska inom hemsjukvården i Avesta en patient märkbart medtagen. Personen hade lågt blodtryck och svårt att andas. Den drabbade fördes till sjukhus – men avled en dag senare, rapporterar SVT.

LÄS ÄVEN: Tvingades säga upp hemtjänsten – förstod inte vad nyanlända personalen sa

Efter dödsfallet upptäckte man att personalen i hemtjänsten hade gett för mycket insulin till personen. Personalen, som missförstått hur mycket insulin som skulle ges, hade gett patienten två doser per dag i stället för den enskilda dos som var ordinerad.

Sjuksköterskan gjorde en lex Maria-anmälan och händelsen utreds nu av IVO.

LÄS ÄVEN: Kommunens hemtjänst nonchalerar mat och städning