För första gången någonsin uppger mindre än hälften av amerikanska folket att de har förtroende för traditionella medier.

Det är i årliga Edelman Trust Barometer som den amerikanska medians kris framgår. I dag uppger bara 46 procent av amerikanska folket att man har förtroende för traditionella medier.

Samtidigt håller 56 procent med om påståendet att journalister och reportrar medvetet försöker vilseleda människor genom att säga saker de vet är falska eller kraftiga överdrifter.

58 procent anser att de flesta nyhetsorganisationer är mer intresserade av att stödja en ideologi eller politisk ställning än att informera allmänheten.

Utraderat förtroende bland republikaner

Då Edelman ställde samma frågor igen efter valet hade siffrorna försämrats ytterligare med 57 procent av demokrater som litar på media och bara 18 procent av republikaner.

Man påpekar samtidigt att liknande siffror även finns i resten av världen och att det inte bara är en amerikansk kris eller har med före detta Donald Trumps så kallade krig mot medierna att göra. Inte sällan går detta hand i hand med ett lågt förtroende även för regering och stat.

Rättelse efter valet

Tidigare i mars – långt efter presidentvalet i fjol – gick The Washington Post ut med en rättelse om hur man påstått att dåvarande president Trump betett sig i samband med de många påstådda oegentligheterna under rösträkningen.