Föreningen Islamiska Skolan får efter många turer klartecken av kammarrätten att öppna den omtvistade muslimska friskolan i Borås. Bakom initiativet står den profilerade fundamentalisten och tidigare moderate riksdagsledamoten Abdirizak Waberi som bland annat vill förbjuda musik och dans, förbjuda pojkar och flickor att umgås och tillåta män att slå sina fyra hustrur med käppar om de är olydiga.

Borås stad har i det längsta försökt att slippa den fundamentalistiska friskolan i kommunen och ärendet har dragits genom en lång rad instanser innan det för en tid sedan hamnade i kammarrätten som dock går på Waberis linje och ger skolan grönt ljus. Nu står Boråsbornas hopp till ett eventuellt överklagande till Högsta förvaltningsdomstolen. Det är emellertid inte säkert att prövningstillstånd ges.

Kommunpolitikerna anser att en friskola av det slag som det här är fråga om kommer att inverka starkt negativt på integreringen av kommunens utomvästliga invandrare och cementera segregationen. Trots att initiativtagaren, Abdirizak Waberi i Sverige anses representera Muslimska Brödraskapet och är välkänd för sin fundamentalistiska tolkning av islam som krockar inte bara med svenska värderingar utan även med svensk lag, anser Kammarrätten inte att kommunen kunnat styrka sina farhågor.

Abdirizak Waberi har tidigare varit i blåsväder i egenskap av rektor för friskolor som inte respekterat skollagens krav på icke-konfessionell undervisning. Han blev också riksbekant när han i SVT-dokumentären ”Slaget om muslimerna” 2009 öppet berättade om hur han vill förändra Sverige till en muslimsk stat styrd av Koranen och sharia.

Bland Waberis krav finns att djurplågerislakt för att producera halal-mat ska tillåtas, att kvinnliga nyhetsankare på TV bär slöja, att musik och dans förbjuds, att pojkar och flickor hålls hårt segregerade, att sex utanför äktenskapet är strängt förbjudet och där kvinnomisshandel med tillhyggen inom äktenskapet tillåts. På grund av att män har starkare sexdrift än kvinnor är det kvinnans skyldighet att skyla sig, menade Waberi.

Waberi anser också att det inte finns någon skillnad mellan islam och politisk islamism – det finns bara en tolkning av islam som innefattar allt.

Moderaterna tyckte att Waberis idéer om det svenska samhället var så bra att de 2010 lyfte in honom i riksdagen, där han bland annat fick sitta i försvarsutskottet. Efter valet 2014 fanns han dock inte längre med i den moderata riksdagsgruppen.

I filmen nedan ger Waberi uttryck för några av de åsikter han vill ska prägla det svenska samhället:

https://youtu.be/wNDeeoUNvAk