I en färsk dom från Falu tingsrätt, meddelad den 14 februari i år, döms en 57-årig man för hets mot folkgrupp då han enligt domen ”uttryckt missaktning för somalier som folkgrupp”. Men när Samhällsnytt ber domaren precisera vad som var missaktning vägrar hon svara. 

Fallet handlade om en kommentar på Facebook som skrevs i en diskussion om ett inlägg rörande en våldtäkt, i vilken gärningsmännen påstods ha somalisk härkomst och där målsäganden fick omfattande skador i underlivet.

Den nu dömde 57-åringen skrev då följande:

Skicka ut varenda jävla somalier….alla….män kvinnor å barn….ut med dom….alla

Enligt åklagaren innebar detta att ha ”uttalat sig nedsättande om somalier med syftning på hudfärg och nationellt ursprung”. I domstolens motivering till den fällande domen skriver de endast följande om den ”missaktning” som krävs för fällande dom:

I kommentaren uttrycks missaktning för somalier som folkgrupp.

När Samhällsnytt ringer domaren i fallet, Åsa Nord, vägrar hon utveckla sin motivering utan påstår att allt framgår av domen:

– Alltså, du får ju läsa domen. Det är ju där som skälen står så att säga. Vilken bedömning vi har gjort.

Är det ordet ”jävla” som gjorde att han blev dömd?

– Det är ju gärningsbeskrivningen. Du får ju läsa domen. Jag hänvisar till domen. Ja Ja, och där står det vilken bedömning vi har gjort.

När vi påpekar att domen är väldigt kort skriven och att det inte alls framgår hur missaktningen ska ha skett, upprepar hon bara sig och slänger på luren.

Vad är det som har missaktats? Hur har han missaktat den folkgruppen?

– Det framgår ju av domen. Det framgår ju av domen.

Nej, det gör det inte.

– Nej, men så anser jag att det gör.

Det kan du inte anse, för det står ju inte i domen. Jag har ju läst hela domen, varenda ord.

– Ja, men jag säger inget mer än det som står i domen. Det står där våran bedömning.

Människor måste ju kunna prata i ett samhälle?

– Jag säger inget mer än det här.

Om man tar bort ordet ”jävla” ur meningen?

Därefter slänger domaren på telefonen.

Samma domare
Åsa Nord var även domare i ett mål gällande våldtäkt mot barn. Akakhel Abdulrahim från Afghanistan dömdes den 31 oktober 2014 för brottet. Han fick redan den 20 februari 2013 beslut om utvisning men befinner sig av någon anledning kvar i landet.

Påföljden blev endast skyddstillsyn med samhällstjänst i 180 timmar. Rätten bedömde att det inte fanns ”synnerliga skäl” för fängelse. I domen menade Åsa Nord att utvisningsbeslutet medför ”osäkra förhållanden” för afghanen, vilket sades motivera den milda påföljden.

Akakhel Abdulrahim lever under osäkra sociala förhållanden med beslut om utvisning hängande över sig. Tingsrätten dömer således Akakhel Abdulrahim till skyddstillsyn med föreskrift om samhällstjänst. Antalet timmar samhällstjänst bestäms till 180 och alternativstraffet till fängelse åtta månader.

Domen om hets mot folkgrupp mot den 57-årige mannen, som inte hade någon motivering, kan läsas här.