I januari förra året dömdes 48-årige bulgariske och nordmakedonske medborgaren Aleksandar Nikolovski tillsammans med 37-årige bulgariske medborgaren Darko Kostadinoski till fängelse i 8 års fängelse för synnerligen grovt narkotikabrott. Båda dömdes även till utvisning efter avtjänat straff. Men nu får Aleksandar i stället 560 000 kronor i skadestånd efter att hovrätten frikänt honom i brist på hundraprocentiga bevis.

Det var den 21 januari 2021 som tullen ertappade långtradarföraren Aleksandar med att försöka smuggla in kilovis med amfetamin från Tyskland till Sverige. Det framgick tydligt av Aleksandars agerande när han blev föremål för kontroll att han visste att knarket fanns i fordonet och att han försökte dölja det för tulltjänstemännen.

Dragfordonet och släpet var registrerade på Darkos åkeriföretag och kommunikation mellan honom och Aleksandar strax innan smugglingsförsöket samt försök att dölja dialogen om vart knarket skulle transporteras visade att Darko också var inblandad. Det kunde också visas att Darko själv kört fordonet med knarket både innan man anlände till Malmö och efter ankomsten.

I utredningen uppdagades att samma fordon även använts en vecka tidigare för att smuggla in ytterligare ett stort parti om 40 kg amfetamin till Sverige. Efter diverse turer med internationella arresteringsordrar, gripanden i utlandet och utlämningar kunde de två männen ett år senare till sist ställas inför rätta vid Malmö tingsrätt.

Den underliggande polisutredningen är gedigen och domstolen ansåg bevisningen god och dömde därför Darko och Aleksandar till fängelse i 8 år för synnerligen grovt narkotikabrott. Domen överklagades till högre instans både av åklagaren, som ville ha ett strängare straff, och av de åtalade.

Hovrätten väljer att helt riva upp tingsrättens dom i den del som avser Aleksandar. Man inlåter sig i ett långt resonemang kring att mycket visserligen talar för att Aleksandar känt till knarket men kan ha haft otur att båda gångerna befinna sig i det fordon och på den plats där knarket fanns. Han frikänns därför för båda brotten. Han får även stanna i Sverige då utvisningsbeslutet hävs.

Får högre skadestånd än han begärt

Eftersom Aleksandar suttit häktad inför rättegången kan han vara berättigad till skadestånd. Via sin advokat söker han hos Justitiekanslern (JK) ett sådant med beloppet 490 000 kronor. Han beklagar sig också över att han i häktet tvingats använda en toalett som saknade lock och hävdar att den inte heller gick att spola.

JK Mari Heideborg tycker synd om Aleksandar och beviljar inte bara skadestånd utan höjer på eget initiativ också skadeståndsbeloppet till 560 000 kronor. Att JK gör detta är ”unikt” tillstår Heidenborg själv i en kommentar till media som uppmärksammat beslutet.

Åklagaren hade yrkat på att skadeståndet skulle sättas ned eller helt utebli på grund av att Aleksandar ”genom sitt eget beteende starkt har bidragit till att stärka misstankarna mot honom”. Men det yrkandet får han inget gehör för hos Heidenborg.

Pengarna får de svenska skattebetalarna stå för. Aleksandar har dessutom kostat drygt en halv miljon i advokatarvoden, även det en summa som hamnar på skattebetalarna.

JK har tidigare kritiserats för att betala ut stora skadestånd till grovt kriminella.

Hov- och tingsrättsdom kan laddas ned och läsas i sin helhet HÄR
Justitiekanslerns beslut att bevilja skadestånd kan laddas ned och läsas HÄR.

LÄS MER: Damir får nära en miljon i skadestånd efter kidnappningsvåldtäkter – fängelsestraffet var FÖR HÅRT
LÄS ÄVEN: Gängkriminell mördare får 135 000 av JK för ”lidande”