Bara omkring 2,7 miljoner av de 15 miljoner dieselbilarna på tyska vägar är idag anpassade till Euro-6-standarden.

Ett domslut av högsta förvaltningsdomstolen i Leipzig på tisdagen ger städerna Stuttgart och Düsseldorf rätt att förbjuda äldre dieselbilar från att användas i zoner som är hårt drabbade av föroreningar.

Både regeringen och bilindustrin, som befarar att dieselbilars ägare kommer att drabbas hårt, har motsatt sig de lokala förbuden som i och med det nya domslutet öppnar för ett nationellt sådant.

Domslutet kommer efter att delstater överklagat de lokala förbuden som drivits på av miljöorganisationen DUH.

På DUH säger man idag att man hoppas att förbuden kommer att ändra på bilindustrins påstådda ovilja att anpassa äldre bilar efter de senaste EU-kraven.