På julafton år 2015 larmade en flicka polisen. Det visade sig att flickan känt sig hotad till livet och ha hållits instängd och kontrollerad för att hon satte sig emot att bli bortgift. Nu friar hovrätten de åtalade – därför att flickan lyckades fly innan mannen hade samlag med henne.

Hon och hennes familj hade kommit från Syrien till Sverige bara några månader tidigare. Enligt utsago ska hon även ha misshandlats och blivit dödshotad om hon kontaktade myndigheterna.

En shejk var inkallad och ett avtal skrevs på av mannen samt flickans pappa. Åklagare Pia Hammar ansåg att det avtalet är att likställa med ett äktenskapskontrakt och försökte få pappan, mannen och shejken dömda för äktenskapstvång alternativt försök eller förberedelse till äktenskapstvång, rapporterade SVT.

Hade inte samlag – frias
Tingsrätten ansåg inte att äktenskapet fullbordats och friade därför mannen som flickan hävdar att hon blivit bortgift med, medan föräldrarna dömdes till villkorlig dom för försök till äktenskapstvång.

Åklagaren överklagade domen till hovrätten, som igår meddelade sin dom.

Hovrättens domare utgick från den syriska traditionen för bröllop och anser därmed att det krävs tre saker för att äktenskapet ska gälla.

Dels ska kontraktet vara skrivet, dels ska en bröllopsfest hållas – men även ett ”fullbordat samlag” ska ha ägt rum. Utifrån det resonemanget anser hovrättens domare att det i det aktuella fallet inte går att döma någon för fullbordat äktenskapstvång – eftersom flickan lyckades fly innan bröllopsfesten och samlaget, vilket i Sverige är att betrakta som våldtäkt då hon är minderårig.

Därmed friade hovrätten för brottet äktenskapstvång. Istället fick föräldrarna villkorliga domar för förberedelse till äktenskapstvång medan den tänkta maken blev helt frikänd.

”Visste inte att flickan inte ville”
Mannen som tänkte gifta sig med flickan ansågs av hovrätten ”inte veta att flickan inte ville”.

Till SVT säger en av domarna att de utgår från hur muslimer i Syrien gör det:

När det gäller äktenskapet ska det vara en äktenskapsliknande förbindelse enligt reglerna som gäller i gruppen. I det här fallet är det muslimer från Syrien.

Det är bara bevisat att flickan är förlovad och att man skrivit ett äktenskapskontrakt,

Flickan var vid tillfället endast 13 år gammal.

Överväger överklagande till HD
Nästan två år efter händelsen väcktes åtalet. Åklagaren säger att de hade kunnat hantera ärendet snabbare, men överväger nu om hon ska överklaga domen till Högsta Domstolen.