Lidingö kommun i Stockholm får säga upp de nyanlända som bott i så kallade genomgångsboenden när den tvååriga etableringstiden löper ut. Det slår kammarrätten fast efter att Miljöpartiet överklagat en dom i förvaltningsrätten.

Den så kallade bosättningslagen som klubbades i riksdagen 2016 tvingar kommunerna att med förtur framför alla andra bostadslösa ordna fram lägenheter till de nyanlända migranter som fått uppehållstillstånd. Tanken är att de nyanlända sedan ska ordna annat boende under de två år som de befinner sig i etableringsfasen och uppbär ekonomiskt stöd från staten.

LÄS ÄVEN: Nyanlända migranter får förtur till attraktiva lägenheter på Östermalm i Stockholms innerstad

Så har i varje fall flera kommuner tolkat de tvingande skrivningarna i bosättningslagen, bland annat Lidingö och Solna i Stockholm. Nyanlända som under de två åren inte brytt sig om att lösa sitt boende som en del av etableringen i Sverige har protesterat mot att de sägs upp och hävdat att kommunen har ett tidsobegränsat ansvar för deras boende.

Kammarrätten går på den lägre instansen förvaltningsrättens och kommunens linje och anser att Lidingö (och Solna) tolkat bosättningslagen på ett rimligt sätt, när man kopplat ansvaret till den tvååriga etableringstiden.

Man slår också fast att lagen inte tillskriver kommunen något ansvar för att ordna annat boende när man säger upp migranterna från genomgångsbostäderna. Det ansvaret vilar på migranterna själva.

Patrik Sandström är gruppledare för Miljöpartiet i Lidingö och den som överklagade förvaltningsrättens beslut. Till media säger han att han troligen kommer att överklaga ännu en gång, till Högsta förvaltningsdomstolen, eftersom det handlar om ett prejudicerande fall.

Fejkad aktion i Solna
I samband med att migranter sades upp från genomgångsboenden i Solna iscensattes en tältaktion, där det gjordes gällande att de uppsagda migranterna inte hade någonstans att ta vägen. Det uppdagades dock snabbt att ingen sov i tälten och att media känt till detta men valt att gå en vänsterorganisations ärenden och skriva falska nyheter om händelsen.

LÄS ÄVEN: UPPGIFTER: Media kände hela tiden till att tältlägret i Solna var en bluff