En kvinna som för åtta år sen reste för att ansluta sig till terrorgruppen Islamiska staten fråntogs sitt danska medborgarskap. Efter en överklagan slår domstol fast att det var korrekt agerat.

Det var 2014 den i dag 32-åriga marockanska kvinnan tog sig till Syrien tillsammans med sin man. Som ett resultat av detta och med motiveringen att hon utgjorde en fara för Danmarks säkerhet revs hennes danska medborgarskap fem år senare.

Kvinnan överklagade beslutet men nu har Østre landsret (hovrätten) i en första dom av sitt slag kommit fram till att det var korrekt att skrota hennes medborgarskap.

Ingen anknytning till Danmark

I domen hänvisar domstolen bland annat till att det redan 2014 var allmänt känt att IS var en extremt brutal och våldsam organisation. Även om hon inte påstås ha deltagit i stridshandlingar medverkade hon indirekt genom att stötta sin man.

Agerandet har enligt domstolen varit till skada för Danmarks vitala intressen och hon anses inte ha starkare anknytning till Danmark än exempelvis Syrien. Domstolen anser heller inte att en anknytning till Danmark skulle bli starkare av att hon har två barn som är danska medborgare.

Avvisas i Sverige

Liknande förslag har dryftats i Sverige men senast i fjol avvisades det av dåvarande justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) med följande motivering:

Återkallelse av medborgarskap på grund av handlingar som allvarligt skadar statens vitala intressen är tillåten enligt folkrätten, men endast om personen i fråga även har ett annat medborgarskap. En möjlighet till återkallelse av medborgarskap för personer med dubbelt medborgarskap skulle betyda att det svenska medborgarskapet blir villkorat för dem. Det svenska medborgarskapet skulle därmed inte längre vara lika för alla.