I ett färskt beslut ger förvaltningsrätten Eskilstuna kommun rätt att kräva tillstånd av de romska tiggare från Rumänien och Bulgarien som vill tigga på gatorna i kommunen. Domstolen undanröjer därmed ett tidigare beslut från Länsstyrelsen som förbjöd kommunen att införa ett sådant tillståndsförfarande.

Formellt på juridisk prosa kallas det hitresta tiggeriet för ”passiv pengainsamling”, och det är för den sortens verksamhet som det framgent kommer att fordras tillstånd i Eskilstuna. Domen kan, såvida den inte överklagas och undanröjs av högre instans, bli prejudicerande och vägledande för alla kommuner i landet.

LÄS ÄVEN: Lidingö röstade igenom lokalt tiggeriförbud: ”Tiggeri är inte en väg ur fattigdom”

Det var den 14 juni förra året som en majoritet i kommunfullmäktige i Eskilstuna på initiativ från Socialdemokraterna klubbade beslutet att det ska krävas tillstånd för tiggeri på allmän plats. Beslutet föranleddes av att man i likhet med de flesta andra kommuner i Sverige haft problem med hitresta tiggare som anlänt i tusental till Sverige från Östeuropa de senaste åren.

Det handlar inte bara om själva tiggeriverksamheten utan i hög grad också om effekterna av de olagliga bosättningar som de hitresta tiggarna uppfört i kommunens naturområden med omfattande nedskräpning och sanitära olägenheter som följd.

LÄS ÄVEN: M och KD föreslår tiggeriförbud: ”Täbybor känner sig otrygga vid återvinningsstationerna”

Det demokratiskt fattade beslutet beivrades av personer som vill se tiggeriet fortsätta och dessa fick rätt när Länsstyrelsen den 11 juli meddelade att man stoppade kommunbeslutet. Enligt myndigheten stör hitrest tiggeri inte ordningen.

LÄS ÄVEN: S-styrda Katrineholm inför tiggeriförbud

Eskilstuna kommun överklagade Länsstyrelsens beslut till förvaltningsrätten. Domstolen meddelade i torsdags att man ger Länsstyrelsen bakläxa och ger kommunen grönt ljus för att införa tillstånd för tiggeriverksamhet.

LÄS ÄVEN: Sölvesborg förbjuder tiggeri

Enligt förvaltningsrätten strider det inte mot ordningslagen, kommunallagen eller andra tillämpliga lagrum att ”reglera sådan insamling av pengar som betecknats som passiv för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats”.

LÄS ÄVEN: SD-styrda Bromölla inför tiggeriförbud

Rätten avfärdar också den kritik som riktats mot tillståndsplikt som frihetsinskränkande och inhumant: ”Föreskriften kan inte inom aktuella områden anses lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.”

LÄS ÄVEN: Svensk Handel vill förbjuda tiggeriet: ”Naivt att tro att man hjälper dem”

Stadsmissionen i Eskilstuna har varit kritisk till ett tillståndskrav med motiveringen att det skulle ”göra en redan utsatt grupp människor än mer utsatt”. Även Vänsterpartiet har riktat kritik mot förslaget där man menar att krav på tillstånd är detsamma som att ”kriminalisera fattigdom”.