De tre irakiska migranterna Yasir, Mustafa och Mohaned dömdes den 17 juni i år för grova våldtäkter mot en förståndshandikappad kvinna i Malmö vars mentala ålder är på en 10-årings nivå. Kvinnan hölls fast och filmades medan de tre turades om att tvinga in sina könsorgan i hennes mun, vagina och analöppning. Media skyddar förövarna genom att mörka deras bakgrund och domstolen genom att vägra lämna ut bilder på dem från förundersökningen. En av de dömda får även hjälp av Migrationsverket för att slippa utvisas.

Det var den 17 november 2017 som den förståndshandikappade kvinnan som är intagen på ett särskilt boende plockades upp på gatan av den irakiska trion och lurades iväg till en annan plats där hon våldtogs. Hon fördes därefter vidare till ytterligare en plats där övergreppen fortsatte.

Av domen framgår att kvinnan tryckts ned mot huven på irakiernas bil och sedan våldtagits såväl oralt som vaginalt och analt. Hon har också förnedrats genom att de tre klämt hårt om hennes bröst och smiskat henne på stjärten. Alltsammans filmades också.

Efter övergreppen kontaktade kvinnan polisen men först nästan fem år senare kunde våldtäktstrion gripas. En av dem figurerade med DNA i en annan brottsutredning och kunde därför identifieras som en av gärningsmännen till våldtäkten och därifrån ledde spåren till de övriga två.

Samtliga nekar till brott men fälls genom övertygande bevisning.

De dömda

Yasier Mohammed Jawad Alkhalidi, född 1992-07-82, döms för grov våldtäkt till fängelse i 4 år (2,5 år efter rabatt). Han utvisas men tillåts återvända till Sverige om 10 år. Sitter häktad och ska stanna i häktet till dess straffet börjar avtjänas. Han är tidigare dömd för bland annat olaga hot och narkotikabrott. Han har även åtalats för misshandel men frikändes i brist på tillräckliga bevis.

Mustafa Mahmud Fesal, född 1998-07-27, döms för grov våldtäkt till fängelse i 2 år 8 månader (1 år 9 månader efter rabatt). Åklagaren hade yrkat på utvisning men domstolen låter honom stanna. Sitter häktad och ska stanna i häktet till dess straffet börjar avtjänas. Mustafa var den som höll i kameran när övergreppen filmades. Han är tidigare dömd för stöld.

Tingsrätten skriver angående utvisning:

Mustafa Fesal kom till Sverige efter det att han hade fyllt 15 år. Som framkommit är Mustafa Fesal beviljad flyktingstatus i Sverige. En utlänning som är flykting och som behöver en fristad i Sverige får utvisas endast om han har begått ett synnerligen grovt brott och det skulle medföra allvarlig fara för allmän ordning och säkerhet att låta utlänningen stanna här. Enligt tingsrätten är grov våldtäkt ett sådant synnerligen grovt brott som omfattas av bestämmelsen och som kan leda till utvisning.

Sett utifrån det ovan nämnda finns det grund för att utvisa Mustafa Fesal. Av utredningen har det dock framkommit att Migrationsverket bedömt att det föreligger hinder mot verkställighet av ett eventuellt utvisningsbeslut. Det har vidare framkommit att verkställighetshindret är direkt hänförligt till Mustafa Fesal, dvs. ett individuellt verkställighetshinder. Det har av yttrandet från Migrationsverket inte framkommit annat än att hindret mot verkställighet kan komma att bestå i samband med att utvisningsbeslutet av Mustafa Fesal skulle kunna komma att verkställas. Med beaktande härav ska utvisningsyrkandet beträffande Mustafa Fesal avslås.

Mohaned Noori Ahmed Lohaibi, född 1993-12-61, döms för grov våldtäkt till fängelse i 4 år och 2 månader (2 år och 8 månader efter rabatt). Han utvisas men tillåts återvända till Sverige om 10 år. Sitter häktad och ska stanna i häktet till dess straffet börjar avtjänas. Han förekommer inte tidigare i brottsregistret i Sverige.

Domen kan laddas ned och läsas i sin helhet HÄR.

Media, myndigheter och domstolar skyddar våldtäktsmännen

När mainstream-media skriver om domen utelämnar man att förövarna är asylrelaterade migranter från Irak, såväl direkt som indirekt genom att inte nämna att två av dem utvisas och den tredje slipper.

Som framgår av citat ovan ur domen skyndar även den svenska myndigheten Migrationsverket till en av de dömdas undsättning genom att intyga att det finns skäl att inte utvisa honom.

Även domstolarna sätter den mentalt minderåriga kvinnans våldtäktsmäns personliga integritet framför allmänhetens rätt till full information om det inträffade.

Samnytt begärde inför denna artikel ut förundersökningsprotokoll från brottsutredningen. I dessa har tingsrätten dock valt att ersätta alla ansiktsbilder på förövarna med svarta fält. Samnytt överklagade beslutet till Hovrätten över Skåne och Blekinge som dock – utan att uppge något sakskäl – avslår Samnytts begäran.