➤ Så kallade ’ensamkommande flyktingbarn’ som vid de medicinska ålderstester som sedan en tid tillbaka utförs, konstateras ha uppgett en lägre ålder än sin verkliga och i själva verket är vuxna, ska ändå få bo kvar på HVB-hem för barn. Det har Förvaltningsdomstolen nu slagit fast.

Socialnämnden i Höganäs fattade enligt Förvaltningsdomstolen ett olagligt beslut när man i december förra året beslöt att de migranter som lämnat falska åldersuppgifter skulle förlora sin plats på kommunens HVB-hem och flyttas till asylboenden för vuxna.

Förvaltningsnämnden går därmed emot Socialnämndens beslut. Beslutet kom efter att fem kvinnor som fungerar som gode män åt de konstaterat överåriga migranterna överklagat Socialnämndens beslut.

En av de kvinnor i Höganäs som engagerat sig i de afghanska ungdomarna och överklagat Socialnämndens beslut är Jenny Göthager. Hon säger i en intervju med HD att hon är glad över Förvaltningsrättens beslut.

Göthager säger sig också vilja etablera en dialog mellan de gode männen (kvinnorna) och kommunen ”baserad på kunskap och fakta” om de ’ensamkommande’. Av allt att döma innefattar det dock inte medicinska fakta om ungdomarnas verkliga ålder.

Det är oklart om kommunen kommer att överklaga Förvaltningsrättens dom. Det är även oklart huruvida domen kan bli prejudicerande för kommuner i hela Sverige.

Fakta
HVB-hem är en exceptionellt dyr vårdboendeform och är avsedd för minderåriga. En plats kan kosta upp till 5 300 kronor per dygn, vilket är en årskostnad på nästan 2 miljoner kronor. Den lägsta dygnskostnaden är 2 600 kronor, vilket motsvarar knappt en miljon kronor per år.

HVB-hemmen är egentligen avsedda för svenska barn och ungdomar med sociala problem, men används numera i huvudsak som asylboende för s.k. ’ensamkommande barn’.

83 procent av de ’ensamkommande flyktingbarn’ som ålderstestats har befunnits vara över 18 år, dvs vuxna.