En tjänsteman vid Förvaltningsrätten i Stockholm ”hittade inte” domar som gäller Nacka-polygamisten. Men när Samhällsnytt får tag på domen från annat håll och konfronterar handläggaren hittas plötsligt domen: ”Jag har ingen förklaring till detta”. Förvaltningsrätten avser inte att vidta några åtgärder.

Det var inom ramen för granskningen av Nacka-affären, där kommunen köpt tre bostadsrätter åt en syrisk man med tre fruar för totalt drygt 14 miljoner kronor, och mannens kopplingar till Saudiarabien som Samhällsnytt begärde ut domar gällande honom från migrationsdomstolen i Stockholm.

LÄS MER: Nacka-polygamisten bodde i Saudiarabien – Migrationsverket trodde inte på skyddsbehov

Vi uppgav både mannens registrerade namn och födelsedatum, vilket är rutin vid sökningar på migrationsdomar. Domstolens tjänsteman svarade då på mejl den 18 september:

”Kan inte hitta något ärende gällande nedanstående person i vårt offentliga register.”

Dagen efter försökte Samhällsnytt igen men fick ett liknande svar från samma tjänsteman:

”Personen nedan förekommer inte i vårt offentliga register.”

Samhällsnytt hittade dock domen i en högre instans – Kammarrätten – eftersom migrationsdomstolens beslut överklagats dit. När Samhällsnytt för tredje gången ringer den aktuella tjänstemannen och konfronterar henne samt uppger samma uppgifter som i de första två mejlen hittas plötsligt domen.

-Jag har ingen förklaring till det, svarar kvinnan kort på frågan om hur det kommer sig att hon uppgav att det inte fanns några träffar på samma person vid två tidigare tillfällen.

När Samhällsnytt ställer frågan om hennes politiska sympatier kan ha påverkat hennes tjänsteutövning i ett uppmärksammat mål väljer hon att avbryta intervjun.

LÄS MER: Bekräftat – Nacka kommun köpte tre bostadsrätter för månggift nyanländ från Syrien

Mårten Schultz, juridikprofessor hos Stockholms universitet och expert i yttrandefrihetsfrågor, blir märkbart upprörd när Samhällsnytt beskriver tjänstemannens agerande för honom:

-En dom är en särskilt viktig form av allmän handling att kunna få ut. Det hanteras löpande på ett annat sätt än andra typer av dokument. De ska lämnas ut och det ska ske skyndsamt.

Enligt Mårten Schultz kan agerandet falla under brottsrubriceringen tjänstefel. Eftersom tröskeln för vad som kan anses utgöra ett tjänstefel ligger ganska högt tror han dock att en JO-anmälan ligger närmare till hands.

Samhällsnytt har även varit i kontakt med tjänstemannens chef på Förvaltningsdomstolen Sussie Holm som, efter att ha tittat på ärendet, konstaterar att det har begåtts ett misstag av handläggaren i fråga och att de mejlsvar som hon har lämnat är felaktiga.

Hur kommer det sig att hon svarade ”fel” två gånger samt att hon plötsligt hittade domen på samma uppgifter när jag konfronterade henne på telefon med att domen egentligen finns?

-Hon har helt enkelt gjort en felslagning… Hon har ingen annan förklaring än att det är den mänkliga faktorn att hon har slagit fel två gånger. Och jag kan inget annat än be om ursäkt för att detta har hänt.

Vilka åtgärder kommer ni att vidta?

-Nu har jag pratat med henne och påmint om våra rutiner. Mer än så har jag inte hunnit att göra.

Men det är ju väldigt allvarligt när en tjänsteman på förvaltningsrätten försöker hindra en granskning från media på det här sättet – och inte bara för media för den delen, utan för att allmänheten ska kunna ta del av viktiga offentliga dokument. Tycker du inte det?

-Jag hör vad du säger och jag ska ta det vidare så klart.

När Samhällsnytt berättar att det finns möjligheter att kontrollera tjänstemannens påståenden om att felslagningar skedde av ett misstag genom att kontrollera IT-loggar på vilka slagningar som hon har gjort vid de aktuella tillfällena, lovar Sussie Holm att återkomma under dagen.

LÄS MER: Jurist – Nacka kommun bryter mot grundlagen

Under eftermiddagen idag blir Samhällsnytt uppringd av en administrativ fiskal, jurist verksam vid Förvaltningsrätten, som medger att det finns en teknisk möjlighet att titta på IT-loggarna men meddelar att myndigheten inte kommer att göra det. Fiskalen hälsar även att inga ytterligare åtgärder kommer att vidtas.

Varför vill myndigheten inte gå till botten med detta? Det är ju ett sätt att kontrollera om kvinnans egna påståenden stämmer.

-Det har jag ingen skyldighet att svara på.

Förvaltningsrättens ovilja att utreda ett möjligt tjänstefel blir påtaglig när Samhällsnytt begär ut ett CV på handläggaren i fråga. I CV:et har myndigheten raderat ut alla uppgifter som kan leda till att kvinnan identifieras, inklusive hennes födelsedatum och telefonnummer.

När Samhällsnytt kontaktar myndigheten med frågan om hur gammal kvinnan är får vi till svar att uppgiften är sekretessbelagd.

Jag har jobbat som journalist till och från sedan 2010 och i den rollen har jag ibland begärt ut CV och andra handlingar på anställda hos statliga myndigheter inom ramen för vissa granskningar. Aldrig tidigare har jag stött på att uppgiften om ålder beläggs med sekretess. Hur vanligt är det egentligen?

-Det kan jag inte svara på, men du kan få ett beslut om det.

LÄS MER: Nacka-polygamisten kommer kosta samhället miljoner innan han går i pension

Samhällsnytt känner till kvinnans namn men inte hennes personnummer eller födelsedatum. Kombinationen av för- och efternamnet är vanligt och det finns ett flertal personer med samma namn och liknande ålder bara i Stockholmsområdet.

Syftet med att ta reda på kvinnans födelsedatum var att se om det finns en koppling mellan ett mobilnummer som står registrerat på en av kvinnorna med samma namn och ett konto på Facebook med gilla-markeringar och grupper med politiskt innehåll.

Eftersom Förvaltningsrätten i Stockholm har valt att sekretessbelägga alla uppgifter om kvinnan är det i nuläget omöjligt att belägga kopplingen. Därför kan vi inte heller påstå att det ligger några politiska motiv bakom hennes agerande.

Samhällsnytt har ställt en fråga till domstolen om det finns en historik av klagomål på politisk slagsida och aktivism hos förvaltningsrättens tjänstemän. Domstolens fiskal svarade att hon behöver att kontrollera detta innan hon svarar någonting och lovade att återkomma under dagen. Samhällsnytt konstaterar att i skrivande stund har det inte inkommit något svar från myndigheten.