Samhällsnytt kan idag presentera en sammanställning kostnaderna för tolkhjälp vid landets domstolar under de senaste 20 åren. Den sammanlagda kostnaden uppgår till över 1,3 miljarder kronor. 

För ett år sedan uppmärksammade vi att den sammanlagda kostnaden sedan år 2014 för statens, kommunernas och landstingens tolkbehov är 6,5 miljarder kronor. Den siffran framgick i en utredningen som regeringen hade tagit fram. Vidare framgick det att efterfrågan av tolkhjälp är störst när gäller arabiska, dari, somaliska och tigrinska.

LÄS ÄVEN: Kostnader för tolkhjälp drygt 6,5 miljarder sedan 2014 – arabiska och dari ökar mest

Vi följer nu upp vår tidigare artikel med ytterligare en i samma ämne men med fokus på kostnaderna vid varje tingsrätt och hovrätt i landet.

Ökning med 4 400 procent

Med hjälp av data från ekonomiavdelningen vid Domstolsverket kan vi berätta att skattebetalarnas nota för tolkhjälp i rättsprocesser landar på över 1,3 miljarder kronor under åren 1999-2019 (fram till november).

Nedan följer sammanställning över kostnaderna i respektive hovrättsområde i vilka tingsrätterna ingår.

Svea hovrättsområde 591 239 491
Göta hovrättsområde 172 722 182
Skåne Blekinge hovrättsområde 200 039 864
Västra Götalands hovrättsområde 227 702 226
Hovrättsområde Nedre Norrland 68 343 129
Hovrättsområde Övre Norrland 56 855 106
_____________
1 316 901 998

Nedan följer ett axplock av kostnadsutvecklingen i tingsrätter 1999 jämfört med 2019. Siffran för 1999 resp 2007 har räknats om att motsvara värdet i 2019 års penningvärde (oktober 2019, nominella siffror i parentes):

Malmö tingsrätt
1999  967 427 (743 203)
2019  6 455 377
+ 567 procent

Göteborgs tingsrätt
1999  1 495 806 (1 149 117)
2019  8 965 221
+ 500 procent

Solna tingsrätt
1999  232 119 (178 320)
2019  5 700 986
+ 2356 procent

Södertörns tingsrätt
2007  2 942 726 (2 543 631)
2019  8 896 644
+ 202 procent
(Invigdes år 2007)

Falu tingsrätt
1999  84 589 (64 984)
2019  3 826 849
+ 4424 procent

Östersunds tingsrätt
1999  99 154 (76 173)
2019  2 135 283
+ 2053 procent

Se hela listan 1999-2019

Sammanställningen över alla domstolar i landet kan laddas ned och läsas på följande länk: Tolkkostnader-tingsrätter-1999-2019

Domstolsverket informerar:

”Tingsrätternas antal har minskat kraftigt under tjugoårsperioden, vilket medför att många tingsrätter enbart har utfall några år. Några tingsrätter har sammanslagits och nya kostnadsställen/domstolar har därför också tillkommit under åren.”