Två föräldrar frias i en färsk dom från Göta hovrätt i ett mål där de åtalats för ha könsstympat sina två döttrar, vilka nu är i tonåren. Familjen kommer från Egypten, och även om det är fastslaget att flickorna könsstympats anser inte hovrätten det bevisat att detta skedde innan flickorna flyttade till Sverige.

Det är i mars 2021 en skolsköterska i Skövde larmar om att en flicka, som regelbundet åker till Egypten med föräldrar och lillasyster, berättat om att hon och systern blivit könsstympade. Flickorna har både fått delar av sina underliv bortskurna och ihopsydda i hemlandet.

– Det är jättetraditionellt, liksom alla gör det, berättar flickan när hon fjorton år gammal förhörs av polisen.

Enligt skolsköterskan berättar flickorna att de var mellan sex och åtta, respektive sex och sju år gamla, när deras underliv ”syddes”.

Avlyssning

Socialtjänst och polis kopplas in, och det fattas beslut om hemlig telefonavlyssning av den muslimska familjen. Bland annat avlyssnas samtal mellan flickornas pappa och dennes vän, där de irriterar sig på att Socialtjänsten lägger sig i familjens angelägenheter.

– Det är seder och traditioner, och det är sedan gammalt, påtalar vännen om kvinnlig könsstympning.

I samtalet, som inte ger några avslöjande bevis för brottet, kallas svenskar för ”fähundar” och det uttrycks avsky mot integrerade muslimer som ”blivit smutsigare än svenskarna”.

– Svenskarna har oerhört många problem. Stryk och slag och bråk, och de tar ifrån dem barnen. Det är fullt av sådana, påstås det.

Döms

I februari 2022 döms föräldrarna av tingsrätten för medhjälp till brott mot lagen med förbud mot könsstympning av kvinnor. Påföljden stannar vid villkorlig dom.

Rätten är emellertid oenig. Det är de tre nämndemännen, en centerpartist och två sverigedemokrater, som dömer föräldrarna medan en kvinnlig rådman istället vill fria dem.

Flickorna har visserligen könsstympats, men rådmannen ifrågasätter när ingreppet utförts och om det varit på föräldrarnas eller andra nära släktingars initiativ.

Frias

Nu rivs emellertid den fällande domen upp av Göta hovrätt. Hovrätten menar att det är oklart om flickorna, som är födda i Egypten 2007 och 2009, könsstympats innan eller efter familjen flyttade till Sverige 2010. Om ingreppet skett innan flytten kan de inte dömas för brott.

Skolsköterskan kan ha kommit ihåg samtalet med flickorna fel, och de detaljer flickorna återgett om ingreppet menar domstolen kan ha varit sådant deras föräldrar berättat för dem, anser domstolen.

Inte heller hovrätten är dock enig. En liberal nämndeman vill fälla föräldrarna medan de tre kvinnliga juristdomarna och en vänsterpartist röstar för att fria dem.

LÄS ÄVEN: Hade finger ”långt inne” i tioårig flickas ”snippa” – slipper straff