Förra året upprättade polisen 140 anmälningar gällande personer som misstänks för att ha begått krigsbrott. Det är nästan en fördubbling jämfört med året innan, men antalet anmälningar har ökat stadigt en längre tid. Polisen anger asylinvandringen som huvudorsak. Samtidigt är det få som döms.

Det stora flertalet anmälningar idag gäller personer som anslutit sig till (men ibland också mot) IS i Syrien eller Irak och innefattar enligt polisens krigsbrottsgrupp sådant som mord och mordförsök, människorov och plundring. Tidigare har anmälningarna gällt bland annat förbrytelser i det forna Jugoslavien, Rwanda, Etiopien, Eritrea, Sydsudan, Afghanistan och Ukraina.

Asylinvandringen huvudorsak
Den massiva ökningen av antalet anmälningar gällande krigsbrott har en direkt koppling till de senaste årens rekordhöga asylrelaterade invandring. Det berättar Patricia Rakic Arle vid krigsbrottsgruppen hos polisens nationella operativa avdelning Noa. Nio av tio anmälningar kommer från Migrationsverket efter upptäckter de gjort i samband med utredningar om uppehållstillstånd.

Få fällande domar
Den kraftiga ökningen av antalet anmälningar har emellertid inte en motsvarighet när det gäller åtal och fällande domar. Sedan 2006 har endast tio personer dömts för krigsbrott medan anmälningarna varit många hundra.

En orsak är att brotten är extremt svårutredda, då de har begåtts utomlands och på platser där samhällsfunktionerna ofta brutit samman. Varje krigsbrott tar också stora resurser av det svenska rättsväsendet i anspråk att utreda och utredningarna pågår oftast i flera år.

Hoppas på en minskning
Eftersom anmälningarna är kopplade till asylinvandringen hoppas Patricia Rakic Arle att trenden nu ska vika av och att anmälningarna under 2019 i varje fall inte ska bli dubbelt så många jämfört med 2018. Detta eftersom hon menar att invandringen minskat

– Vi kommer nog inte dubblera antalet anmälningar 2019. Inflödet av asylsökande är ju betydligt mindre nu.

Siffror visar dock att även om antalet nya asylsökare gått ned så beviljas fortfarande rekordmånga uppehållstillstånd för personer som redan anlänt och för den sekundära vågen av anhöriga till dessa personer.