Från ett av världens mest välfungerande samhällen till det avskräckande exemplet vars fotspår inget annat land nu vill följa efter i. Bilden av Sverige har inte bara förändrats i Europa utan även på andra sidan Atlanten.

Carl Marklund är docent i nordiska studier och författare till en ny rapport som går igenom befintlig forskning av Sverigebilden. I USA har man länge haft en bild av Sverige som ett fredligt land med ett välfungerande välfärdssystem där man också hittat en balans mellan kapitalism och socialism. Den bilden har nu börjat erodera.

– Det har funnits en fascination kring den svenska modellen, hur kapitalet och arbetarrörelsen kunnat nå samhörighet, säger Carl Marklund till forskning.se.

LÄS ÄVEN: Sverigebilden: Bombdåd det nya normala

Något som påverkat bilden är att Sverige nu övergett neutralitetspolitiken och ansökt om medlemskap i Nato och att välfärdssystemet inte är så starkt som tidigare, men det som gett upphov till den starkaste förändringen är invandring och brottslighet – två saker som går hand i hand.

– De största skillnaderna från tidigare är idag diskussionerna om kriminalitet och problem kring integration eller mångkultur. Sverige ses fortfarande på sina håll som ett föregångsland, men allt fler utländska bedömare tycks instämma i den ganska självkritiska samhällssynen som råder här hemma sedan några år.

Ryska trollfabriker

Ytterligare saker som påverkar Sverigebilden är enligt Marklund hur Sverige agerar men även kampanjer från ”ryska trollfabriker” och islamistiska grupper.

Generellt överväger dock den i grunden positiva bilden, menar han, och hävdar att då ett land målas ut som utopi blir det också attraktivt att hitta det som går emot bilden.

LÄS ÄVEN: Sverigebilden: ’Ett land som begår självmord’