Enligt en undersökning Naturskyddsföreningen gjort bor mer än två miljoner svenskar i områden med dricksvatten som inte skulle klara det nya gränsvärdet för miljögiftet PFAS som den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA, tagit fram.

I september tog EFSA fram nya gränsvärden för PFAS som innebar en kraftig sänkning. Detta har Naturskyddsföreningen undersökt vad det skulle innebära för Sveriges 20 största städer plus ett antal mindre orter.

Resultatet är att 16 av de totalt 42 undersökta platserna har en eller flera vattentäkter där halten PFAS överskrider det nya gränsvärdet och på ytterligare nio platser är halterna så höga att gränsvärdet överskrids då PFAS från mat och luft räknas med.

Sammanlagt berör det vattentäkter som omfattar mer än två miljoner svenskar.

– Tyvärr bekräftar det här vad vi har misstänkt länge, säger Naturskyddsföreningens generalsekreterare Karin Lexén till TT.

Även i flaskvatten och läsk

Gränsvärdet anger den mängd man anses kunna få i sig varje vecka hela livet utan negativa hälsoeffekter. Även i flaskvatten och läsk finns liknande halter.

– Det är inte så att man måste sluta dricka vattnet i morgon. Men på sikt kommer det att bli problem, så det kommer att krävas åtgärder för att rena vattnet, säger Lexén.

Att rena bort PFAS är enkelt att göra med kolfilter och nu vill man att Sverige inför ett förbud mot ämnena.

På Livsmedelsverket uppger statsinspektör Sandra Strandh att man inväntar EU-kommissionens dricksvattendirektiv som väntas presenteras i december innan eventuella justeringar av åtgärdsgränserna görs.