Som Samhällsnytt rapporterat under dagen lämnar SVT:s utrikeskorrespondent Agenda-redaktionen efter kritik från Vänsterpartiet mot att namnet ”Hassan” använts som exempel på en gängkriminell yngling i ett ’utsatt’ invandrarområde. Statistik visar dock att det finns fog för namnvalet framför exempelvis ”Lisa” och ”Kajsa” som föreslagits som alternativ.

Ett av ämnena vid söndagens partiledardebatt i SVT var brottsligheten, i synnerhet den gängkriminalitet som breder ut sig i så kallade utsatta områden i spåren av en alltför hög asylrelaterad invandring. I ett exempel som utgångspunkt för debatten beskrevs hur 13-årige Hassan dras in i brottsligheten genom att springa ärenden åt de äldre killarna i gängen.

 

Efter partiledardebatten riktade den vänsterpartistiske riksdagsledamoten Daniel Riazat kritik mot SVT Agenda-redaktionen för att man valt ett vanligt förekommande invandrarnamn i beskrivningen av ett vanligt invandringsrelaterat problem i ett typiskt invandrardominerat område.

Det befäster rasistiska fördomar och stereotyper menar han. I verkligheten begår 99 procent av alla Hassan i Sverige inte brott, hävdade Riazat.

På torsdagen gick SVT:s utrikeskorrespondent Christian Catomeris ut och berättade att han nu lämnar SVT Agenda-redaktionen med anledning av det exempel på gängkriminalitet som användes under partiledardebatten.

I en kommentar till media om beslutet uppger Catomeris att han ”känner sig obekväm med hur frågor om invandring och minoriteter hanterats av redaktionen”. Han vill dock inte närmare gå in på vad det är han är missnöjd med, utan i stället ta det internt i TV-huset.

Drygt var sjätte Hassan åtalad för brott

Samhällsnytt har kontrollerat Danlel Rizats påstående om att 99 procent av alla Hassan i Sverige inte begår brott. Detta för att bedöma huruvida SVT under partiledardebatten kan anses ha valt ett missvisande namn i sitt exempel på gängkriminell rekrytering.

Enligt siffror från Statistiska Centralbyrån (SCB) finns det totalt 19 867 personer med namnet Hassan i Sverige. Av dessa är det 11 774 som har Hassan som förnamn och 8 616 av dem är män.

En slagning på brottmål i Lexbase Internettjänst Verifiera visar att 3 174 personer med namnet Hassan har åtalats för brott. Det betyder att cirka 17 procent eller drygt var sjätte Hassan i Sverige har figurerat på gärningsmannasidan i brottssammanhang.

Fåtal Lisa och Kajsa i brottsstatistiken

I namndiskussionen har föreslagits att SVT i stället kunde ha valt namnen ”Lisa” eller ”Kajsa”. En motsvarande kontroll av de namnen ger följande:

Det finns 32 382 personer med namnet Lisa i Sverige. Av dessa förekommer 667 i brottsregistret, det vill säga en på 48 eller 2 procent.

Det finns 11 756 personer med namnet Kajsa i Sverige. Av dessa förekommer 160 i brottsregistret, det vill säga en på 73 eller drygt 1 procent.

Debatten i SVT Agenda handlade om gängkriminalitet i invandrardominerade ’utsatta’ områden. Namnet Hassan är betydligt vanligare än Lisa och Kajsa i dessa områden.

Det är också något som SVT:s i det aktuella fallet ansvarige redaktör Rolf Tardell påpekar i en kommentar till media där han försvarar namnvalet.

– Vi ville använda ett namn som signalerade en ung man med invandrarbakgrund, bosatt i ett utsatt område. Vi hade förstås kunnat välja att kalla exemplet för ”Lisa” eller ”Kajsa” men det hade inte varit sant och relevant eftersom de flesta undersökningar visar att kriminella ungdomsgäng domineras av just unga män med invandrarbakgrund.

I samband med söndagens partiledardebatt twittrade Daniel Riazat också ut att Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson är ”fascist”.