”Sverige kan bättre” säger nyvalda S-ordföranden Magdalena Andersson efter att hon runtom i landet mött människor med problem i vardagen. Partiet går enligt färskt kongressbeslut nästa år till val med parollen ”Ett starkare samhälle – ett tryggare Sverige”. I socialdemokratiskt styrda Malmö upplever dubbelamputerade ålderspensionären Carina Svensson inte att de orden gäller henne när hon nu nekas det parkeringstillstånd hon behöver för att kunna röra sig ute i staden.

Carina Svensson har varit allvarligt sjuk. Det resulterade bland annat i att hon måste amputera båda benen. Men Malmö stad anser inte att handikappet är så allvarligt att hon behöver ett parkeringstillstånd för funktionsnedsatta. Det blev avslag direkt.

Carina berättar för Sydsvenskan att hon skickade in en ansökan med läkarintyg om sin dubbelamputation och ett ansiktsfoto i tron att det inte skulle vara några problem med att få tillståndet. Hon trodde fel.

Enligt ansvariga i S-styrda Malmö lider Carina endast av ett ”visst” funktionshinder. När media hör av sig vill man på trafikregleringsenheten inte utveckla hur man resonerat.

Ansvariga vill inte svara på frågor

Chef på enheten som fattat beslutet är Joakim Florén. Han vägrar svara på Sydsvenskans frågor med hänvisning till att han inte kan uttala sig om enskilda fall. I stället hänvisar han till gällande lagstiftning och praxis som försvar för beslutet att neka Carina tillstånd.

Han säger allmänt att man på enheten alltid ”bedömer den samlade bilden” av vilket behov en person kan anses ha för förflyttning. Var gränsen för ett tillstånd går om inte den som fått båda benen amputerade kvalificerar sig, vill Florén inte kommentera.

Carina är arg och ledsen över beslutet och känner sig sviken av stadens socialdemokratiska politiker vars löften om trygghet och omsorg om samhällets svaga grupper nu klingar ihåligt.

Inte ett unikt fall

Carina har efter avslaget pratat med andra om det i hennes tycke märkliga beslutet. Det visar sig att hennes fall inte är unikt. Carinas sjukgymnast berättar att det inte alls är ovanligt att svårt handikappade personer nekas parkeringstillstånd.

Malmö stad, som till följd av en exceptionellt hög och kostsam utomvästlig invandring, går en miljard back i budgeten varje år, beslutade nyligen att ta ut parkeringsavgifter dygnet runt överallt i staden. Även handikapprutor är avgiftsbelagda, så någon ekonomisk lättnad skulle det inte bli om Carina fick ett tillstånd, bara att hon skulle kunna parkera lättare och mer tillgängligt.

Malmös kriminella kringgår samtidigt ofta parkeringsavgifterna genom att skriva sina bilar på så kallade målvakter – personer som saknar utmätningsbara tillgångar och tar betalt för att stå som ägare till fordon för den som inte vill betala skatt, försäkring och p-avgifter.

Hänför dubbelamputerade till en ”bred allmänhet”

Pressad på ett svar uppger Joakim Florén på trafikregleringsenheten att han inte ser det som konstigt att en dubbelamputerad äldre kvinna som Carina inte får ett parkeringstillstånd. Detta med resonemanget att man inte kan dela ut tillstånd till ”en bredare allmänhet”.

Carina har nu överklagat beslutet till Länsstyrelsen. Hon är samtidigt kritisk eftersom inte alla i hennes situation kanske orkar slåss med byråkratin, resignerar och blir isolerade i hemmet.

– Det drabbar inte bara mig, utan andra människor som kanske inte har den förmågan som jag har att prata med folk, och som inte har anhöriga som stöttar en, säger hon till Sydsvenskan.