➤ INVANDRING Hittills under 2017 har Sverige beviljat dubbelt så många asylansökningar som Norge, Danmark och Finland tillsammans.

Trots besked från politiskt håll om att invandringen till Sverige efter asylkrisen 2015 nu är under kontroll och på normala nivåer, fortsätter Sverige att utmärka sig i ett internationellt perspektiv. Färsk statistik som journalisten och författaren Gunnar Sandelin presenterar på lördagen visar att Sverige internationellt sett fortsätter att ligga på mycket höga nivåer.

Sandelin påpekar att, baserat på den prognos som Migrationsverket offentliggjorde i juli, kan Sverige förväntas komma ta emot upp till 800 000 asylsökande fram till 2021.

”Kopplingen till den senaste tidens händelser och den pågående massinvandringen är någonting som borde diskuteras livligt i media. Mer än någonsin är ett journalistiskt helhetsgrepp nödvändigt därför att en offentlig diskussion om konsekvenserna av det fortsatta stora inflödet är en överlevnadsfråga”, skriver Sandelin.