Enligt en rapport från den finska försäkringskassan Kela har invandrare ett mycket större behov av a-kassa, bostadsbidrag och socialbidrag än de som är födda i landet.

I studien av utbetalningar av bidrag under 2018 betalade Kela i genomsnitt 4 676 euro per år till utrikes födda och 2 243 euro till inrikes födda.

När det gäller barnbidrag, studiebidrag, sjukbidrag och pensioner fann man dock ingen större skillnad mellan grupperna – båda fick mellan 1 200 och 1 300 euro per år per person.

De största skillnaderna fanns på områdena a-kassa, bostadsbidrag och socialbidrag. Medan inrikes födda fick omkring 900 euro i genomsnitt, låg motsvarande summa för utrikes födda på 3 300 per år.

34 procent av invandrare fick bostadsbidrag, en dubbelt så hög andel som för resten av befolkningen. För a-kassa och socialbidrag låg andelarna på 26 och 22 procent, mot sju respektive sex procent för övriga befolkningen.

Vill du stötta oss så vi kan utmana gammelmedia?

Donera då en slant till tidningen. Utan ditt stöd kan vi inte fortsätta att granska etablissemanget.

Du kan swisha 123 083 3350, fylla i formuläret nedan eller klicka här för övriga alternativ.

Diskriminering och rasism

Enligt Suldaan Said Ahmed, som sitter i Helsingfors kommunfullmäktige, låg sysselsättningsgraden bland invandrare i Finland 2018 på 62 procent – den lägsta siffran i Norden.

Han menar att detta säger mycket om den misslyckade integrationen men också om diskrimineringen som invandrare i arbetslivet utsätts för som fördomar och rasism.

Rättning: Initialt skrev vi att det var arbetslösheten bland invandrare som låg på 62 procent, det korrekta var att det är sysselsättningsgraden som ligger på den nivån.