Då den årliga Förtroendebarometern presenterades på tisdagen var det inte längre polisen som låg etta på listan över de myndigheter svenska folket har högst förtroende för. Ökningen för sjukvården jämfört med förra året är dessutom dramatisk.

Högst förtroende i Medieakademins barometer har sjukvården med 81 procent jämfört med omkring 60 procent i fjol.

– Det är en av årets överraskningar. Att vården får så högt förtroende är ingen självklarhet i ett pandemiläge där många fått inställda operationer och kanske tyckt det varit tveksamt att gå till vården, säger Toivo Sjörén, opinionschef på Kantar Sifo som utfört undersökningen, till SVT Nyheter.

På rätt väg

Med undantag för Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, ökar förtroendet för myndigheter och institutioner generellt i årets barometer. Samtidigt anser 39 procent att samhället är på väg åt rätt håll medan 36 procent anser motsatsen, vilket är första gången sedan 2015 som den positiva andelen är större än den negativa. Senast 2018 ansåg nästan hälften av befolkningen att samhället var på väg åt fel håll.

– Det finns en klar positivitet i befolkningen just nu, säger Toivo Sjörén.

Avseende de politiska partierna har flest förtroende för Moderaterna och lägst för Liberalerna. Bland medierna är det SVT och SR som ligger i topp men här skiljer det sig åt kraftigt beroende på politisk hemvist – medan förtroendet för SR ligger på 93 procent bland miljöpartisterna når det bara upp till 34 procent bland Sverigedemokraterna.