Den svenska pensionsjätten Alecta avyttrade nyligen sitt innehav i Handelsbanken, i vilken man varit delägare sedan 1951. I stället valde man att satsa på amerikanska nischbanker, bland annat Silicon Valley Bank (SVB). Strax därefter kraschade dock SVB i ett av de största bankhaverierna någonsin och Alecta förlorade därmed åtskilliga miljarder

Efter Alectas beslut att köpa in sig i amerikanska nischbanker pågår just nu en intensiv diskussion om hur pensionsjätten kunde göra en sådan oerhörd felsatsning. En omdiskuterad fråga är att man valde att avyttra sina aktier i Handelsbanken, i vilken man ägt aktier i över 70 år, för att i stället lägga sitt kapital hos okända kort som amerikanska nischbanker.

LÄS ÄVEN: Alecta-skandalen: Tolv miljarder borta

Nyinvesteringarna riktades framför allt mot Silicon Valley Bank och Signature Bank. Den tidigare har i första hand lånat ut pengar till framväxande teknikföretag. och den senare har haft sin exponering emot högvolatila kryptovalutor. En förklaring som framförs är att konservativa och försiktiga röster lämnat Alecta och mer våghalsiga viljor fått driva igenom sin agenda, det tror åtminstone bolagets tidigare kommunikationsstrateg Henrik Senestad.

De har sett Google, Microsoft, Facebook och liknande bolag sticka i väg hur mycket som helst i USA. Då tror jag att man blivit rädd för att man inte varit med på det tåget.

LÄS ÄVEN: Pensionsjätten dumpade svenskt innehav – gör BRAKFÖRLUST

Nu höjs röster för att i stället prioritera mer solida svenska investeringar. Patrik Tigerschiöld, styrelseordförande i ägarbolaget Bure, menar att vägen framåt borde vara en mer nationalistisk hållning.

Det hade varit bättre att äga Handelsbanken i dag än de amerikanska bankerna. Jag är lite nationalistisk och tycker att det är viktigt vi har en bra kapitalförsörjning i Sverige.

Senestad gör en liknande analys och menar att svenska pensionsföretag överlag borde inrikta sig på att köpa svenska aktier. Ett argument för detta är att det gynnar svenska bolag och att pensionerna ändå kommer att betalas ut i svenska kronor. Han kallar det en ”ideologisk investering”, skriver Expressen.