I lördags slog kravallpolis iförda gasmasker till hårt mot de medborgare som samlats på ett antal platser i landet för att protestera mot de som man anser alltför hårda och grundlagsstridigt frihetsbegränsande coronarestriktionerna. Nu erkänner polisen att man inte är helt bekväm med uppdraget och uttrycker förståelse för demonstranterna och vanligt folks frustration över det ”obegripliga” regelverket.

Nedstängningarna av samhället i syfte att hejda smittspridningen av covid-19 har slagit hårt mot såväl enskilda medborgares frihet som näringsidkares ekonomi. Den sociala oron ökar i takt med att alltfler drabbas samtidigt som man har svårt att se logiken, nyttan och det proportionella i åtgärderna.

I ett stort antal länder, däribland Sverige, har det den senaste tiden arrangerats demonstrationer mot coronarestriktionerna. Dessa har slagits ned med massiva polisinsatser, något som många menar ytterligare bekräftar kritiken mot hur de medborgerliga fri- och rättigheterna nu monteras ned med pandemin som förevändning.

Regler och rekommendationer svårbegripliga

Efter lördagens kontroversiella polisingripanden går nu myndigheten ut och meddelar att man har förståelse för den frustration många känner och som nu bland annat tagit sig uttryck i protestdemonstrationer.

Man vidgår att regler och rekommendationer är inkonsekventa och svåra att förstå för både allmänheten och polisen som ska se till att de efterlevs. SVT har varit ute på stan och förhört medborgare om hur pålästa de är om vad som gäller och många visar sig inte ha en aning eller ser ingen logik i den så kallade begränsningsförordningens snåriga byråkrati.

Varnar för social oro

På polismyndigheten, som har att hantera allmänhetens irritation och överträdelser som ofta sker av ren okunskap, varnar man nu för risken att detta skapar slitningar i samhället.

– Det är ett snårigt regelverk och jag har full förståelse för att människor känner en viss frustration, säger Per Engström, kommenderingschef för särskilda händelsen Corona på Polismyndigheten, i en kommentar till SVT Nyheter.

Polismyndigheten har i ett remissvar till regeringen om ändringarna i begränsningsförordningen påtalat att regelverket blivit allt mer snårigt, svårtillämpat och svårförståeligt.

– Vi ser väl att vi har en risk för ökad demonstrationsvilja i samhället, olika fraktioner framför sin frustration runt reglerna och vi ser också att regelefterlevnaden blir sämre och sämre, säger Per Engström.

Folkhälsomyndigheten slår ifrån sig

På Folkhälsomyndigheten, som ligger bakom mycket av det som manifesterats som regler och rekommendationer, menar man att Polismyndighetens kritik är överdriven. Man hänvisar till att den enskilde medborgaren inte behöver vara insatt i alla regler, i stället är det näringsidkarna som ska ta ansvar för att informera, instruera och tillrättavisa sin kunder så att alla föreskrifter följs.

På polisen uppger man att näringsidkarna sköter sitt uppdrag på ett förtjänstfullt sätt men att det inte hjälper om det inte finns någon begriplig logik bakom de regler man tvingar människor att följa. då blir det förvirring, friktioner och protester.

Pekar på inkonsekvenser

Exempel som polisen lyfter fram för att illustrera regelverkets obegriplighet är varför en religiös begravning är hårdare reglerad än en borgerlig dito, varför publiken på Stockholms stadion räknas in i antalet deltagare när de tittar på DN-galan, men inte på Stockholm Maraton och varför det krävs fler kvadratmeter per person för besökare i en djurpark än i ett köpcentrum.

– Vad är logiken i det? Den typen av diskussioner förs i olika medier för det drabbar ju allmänheten. Sen är inte polisen någon smittskyddsexpert, det är Folkhälsomyndigheten som sätter reglerna, men jag tror inte att de är förklarade på ett bra sätt, konstaterar Per Engström.

Hårdhänta polisingripanden

Något som många fann obegripligt i lördags var också polisens hårdhänta ingripanden mot demonstranter som uppträdde lugnt och sansat. Samnytt kunde på plats i Stockholm exempelvis på film fånga när kravallpoliser iförda gasmasker grep en äldre kvinna och på ett hårdhänt sätt förde bort henne under det att hon började gråta.