Den 13 april kallade regeringen till ett möte med Facebook, Google och Twitter med syftet att införa censur i Sverige och motarbeta alternativa medier. Samhällsnytt kan avslöja att samtidigt avstängdes vårt reklamkonto på Google permanent. ”Detta innebär att hälften av våra intäkter faller bort. Vi kan  behöva skala ner verksamheten”, säger Samhällsnytts ansvarig utgivare Mats Dagerlind. Med på mötet var Expressens chefredaktör Thomas Mattsson och ledarskribenten Patrik Oksanen.

De största IT-jättarna – däribland Google, Youtube, Facebook och Twitter – kallades till ett möte på regeringskansliet med ämnet ”Olagligt och skadligt innehåll” på nätet och hur man gör för att ta bort det. På mötet som ägde rum torsdagen den 12 april och pågick i 1,5 timme närvarade flera representanter från regeringen inklusive justitieministern Morgan Johansson (S) och digitaliseringsminister Peter Eriksson (Mp). Mötet sker under hot om att ändra lagstiftning om företagen inte går med på regeringens villkor frivilligt, som uttalades av Peter Eriksson.

10 tusen censorer och automatisk borttagning

Inför mötet skickar IT-företagen brev till Regeringskansliet där de beskriver sitt arbete mot olagligt och ”skadligt” innehåll på nätet. Samhällsnytt har tagit del av handlingarna. I ett brev från Youtube återkopplar man till drevet mot gruppen Granskning Sverige som har resulterat i att gruppens konton på tjänsten stängts av:

”Under de senaste veckorna i Sverige ställdes vi inför svåra frågor om specifika konton på Youtube. De inkluderade några komplicerade fall som involverade svåra beslut om gränsdragningen mellan yttrandefriheten och skadligt innehåll. Vi tog åtgärder där vi funnit brott mot svenska lagar eller vår policy.”

Samtidigt avslöjar Youtube flera viktiga förändringar som kommer under 2018. Däribland lovar Youtube och Google (som numera äger Youtube) att ha totalt 10 tusen personer anställda specifikt för att övervaka ”innehåll”, eller med andra ord arbeta som censorer på Googles plattformar.

Därutöver kommer artificiell intelligens (eller programmatiska algoritmer) att användas i än högre utsträckning för att sålla bort och censurera innehåll som strider mot företagets policy:

” Våra självlärande verktyg har hjälpt våra mänskliga censorer att ta bort nästan fem gånger fler videoklipp än de gjorde innan. Eftersom vi har sett dessa positiva resultat har vi börjat att träna våra självlärande verktyg på andra problematiska områden, inklusive barnsäkerhet och hatiska budskap”

Ett exempel på Googles ofta motstridiga och otydliga policyvillkor kan vara att vissa tjänster kräver att innehåll ska vara ”barnvänligt” – utan att specificera vad det innebär. Detta leder till att i princip allt innehåll på Googles plattformar kan raderas med hänvisning till att det strider mot en eller annan punkt – efter censorns godtycke.

Utöver detta meddelar Youtube att drygt hundra frivilliga organisationer numera arbetar i Googles Trusted Flagger Program, som ger dem möjlighet att mass-flagga kanaler och konton som upplevs strida mot policyvillkor:

”Under de senaste veckorna har vi kontaktat ytterligare organisationer i Sverige som bättre kan hjälpa oss att identifiera skadligt innehåll och nya trender”, skriver Youtube i brevet till regeringen.

Censurmötet mörkas av regeringen

I ett brev från Facebook tackar företaget nej till mötet – inte minst därför att  formatet på mötet anses vara fel av Facebook. Företaget skriver samtidigt att regeringsrepresentanter kan få ta del av Facebooks arbete med censur ”på betydligt högre detaljnivå”.  Det som åsyftas är att mötets karaktär medför att alla handlingar som upprättas inför och under det blir offentliga per definition. Antagligen för undvika just detta har regeringskansliet inte upprättat några mötesanteckningar under det 1,5-timmes långa mötet – trots att två regeringsministrar var närvarande.

När Samhällsnytt ringer Karin Friberg, rättsexpert på grundlagsenheten hos Justitiedepartementet som var med på mötet, med frågan om varför det inte har gjorts, har hon ingen förklaring till detta:

– Jag kan inte svara på den frågan, säger hon till oss.

Samtidigt bekräftar det hon uppger till oss att mötet handlade om att smyga in censur på sociala medier förbi den vanliga demokratiska processen med ändringar i lagstiftningen:

– Från svenskt håll har man förespråkat en självreglering alltså att plattformarna själva inför i sina användarvillkor det de kan… Det kommer eventuellt även bli en uppföljning längre fram…

Mötet heter ju Olagligt och skadligt innehåll. Det är tydligt vad som är olagligt, men vad är skadligt innehåll?

– Ja… det är en väldigt bra fråga. Det kan jag inte säga bara så, eftersom det fanns ingen särskild definition av vad som ska definieras som skadligt innehåll. Mötet handlade i huvudsak om olagligt innehåll.

Men varför heter det så i sådant fall?

– Ja… Det finns ju en debatt i samhället kring skadligt innehåll och hur man ska ta bort det och allt det där… Men det beror på hur man definierar skadligt innehåll. Vi har ju yttrandefriheten i Sverige som grundlagsstadgad, och skadligt innehåll är inte brottsligt direkt. Däremot om man självreglerar… yttrandefriheten handlar ju om reglering i den allmänna sfären, men om plattformar själva reglerar det i sina användarvillkor, då är det inte något som staten styr så att säga.

Staten tvingar dock plattformarna till ett möte där de förväntas redovisa sina åtgärder under hot av ändringar i lagstiftningen?

– Ja, absolut, men det är kanske snarare så att regeringen förespråkar ju självregleringen, därför att staten har inte velat att gå in med lagstiftningen.

Kanske därför att ändringar i lagstiftningen av sådan art skulle föregås av en offentlig debatt som knappast skulle vara gynnsam för regeringen? Samt att det inte är hugget i sten att sådana lagändringar skulle ha gått igenom alls då de inskränker yttrandefriheten?

– Syftet med mötet var ju inte att få företagen att censurera på egen hand. Syftet var att bekämpa olagligt innehåll.

Mörkerkrafter ska stoppas

Expressens chefredaktör Thomas Matsson deltog också i mötet. Senare sa han i en intervju till sin egen tidning:

– Det här var ett konstruktivt möte: Morgan Johansson och Peter Eriksson var mycket tydliga mot nätjättarna och vi från Tidningsutgivarna förklarade att vi är redo att bidra till ökad kunskap om den svenska debattmiljön och vilka mörkerkrafter som finns här och som hotar demokratin med bland annat hot.

Med på mötet var även ledarskribenten för Hela Hälsingland Partik Oksanen. Förra veckan kunde Samhällsnytt avslöja att Oksanen ingått i ett hemligt nätverk som arbetade för att sammankoppla hotet från Ryssland och högern.

LÄS MER: Hemlig påverkansgrupp arbetade med att sammankoppla ryska hotet och högern

Deltagandet av ledarskribenten från en liten landsortstidning på mötet ifrågasattes på sociala medier – bland annat av den borgerliga opinionsbildaren Rebecca Uvell:


I en debattartikel för SvD förespråkade Oksanen redan 2015 att tvinga IT-jättarna till att ”ändra sina algoritmer så att certifierat material får en högre rankning”. Patrik Oksanen avböjde att svara på våra frågor.

Google stryper all reklam – med hänvisning till ”politiskt innehåll” på Samhällsnytt

Samtidigt som regeringen diskuterar ”mörkerkrafter” med IT-bolagen verkar Google skrida till verket för att bekämpa dem. Samhällsnytt får ett mejl som gäller en artikel publicerad tre veckor innan. Som onlinetidning är vi beroende av reklam – och den annonseringstjänst som ger bäst avkastning ägs av Google och heter Google AdSense. Klippet som klagomålet gäller ligger på Googles egen tjänst – Youtube. Av mejlet framgår att annonserna stängs just på grund av den artikeln och att Samhällsnytt kan begära en granskning.

Det gör vi också, men som svar får vi några dagar senare ett meddelande om att hela vårt konto på AdSense är permanent avstängt. Överklagan resulterar i att beslutet kvarstår. Ingen motivering till avstängningen ges:

Samhällsnytt försöker att byta till ett annat annonsnätverk. Det ger väsentligt lägre intäkter och är dessutom beroende av ett annat verktyg från Google som heter GoogleAdX. Verktyget använder Googles annonser för marknadsföring i andra annonsnätverk.

Kort efter bytet får vi dock ett meddelande från det nya nätverkets personal som informerar oss om att även annonserna i GoogleAdX stängs av för oss på grund av ”starkt politiskt innehåll”:

Samhällsnytt har varit i kontakt med personen som bekräftade till oss på telefon att Google stängt av både AdSense och AdX till följd av ”politiskt innehåll” på vår sida, samt att vi kan begära en omprövning om Samhällsnytt ”gör förbättringar”. Då kan vi begära en omprövning av beslutet om sex månader. Informationen kom från Googles ”account manager” i USA.

”Government relations Manager Sweden”

Samhällsnytt har försökt att få direktkontakt med Google för att få svar på våra frågor. Några kontaktuppgifter till IT-företaget finns inte att tillgå dock. Google har inga telefonnummer, utan endast e-post även för presskontakter.  En av de personer som vi försökt att få kontakt med är Sara Övreby, som också var med på mötet med regeringen den 13 april från Googles sida.

Sara Övreby har en märklig titel på engelska som lyder ”Public policy and Government relations Manager Sweden”. En av frågor som Samhällsnytt ville få ett svar på var vilka arbetsuppgifter Sara Övreby har på Google, varför det finns ett behov av ”Government relations” med regeringen i Sverige, samt i vilka andra länder Google har motsvarande positioner. Så sent som i juni 2017 arbetade Övreby som PR-manager på Scania, vilket innebär att hon anställts på den nya posten relativt nyligen.

Dessvärre fick vi inget svar från Google. Medan vi gjorde research för den här artikeln fann vi dock att Sara Övreby är långt ifrån neutral politiskt. På Facebook gillar hon sidor som ”Sverigedemokraterna i riksdagen – Nej tack! ” och ”Fredrik Reinfeldt som statsminister – Ja tack!”.

Hon gillar även Annie Lööf, Hillary Clinton och Sweden against Brexit. Övreby har inte svarat på våra frågor som vi ställt via mejl.

”Vi kan behöva skala ner den journalistiska verksamheten”

Samhällsnytts chefredaktör och ansvarig utgivare Mats Dagerlind kommenterar den uppkomna situationen med Google så här:

– Detta är ett ytterst allvarligt angrepp mot press- och yttrandefriheten som ger en indikation på utvecklingen i framtiden. I princip hälften av våra intäkter faller bort i och med att vi blir avstängda av Google. Detta innebär att vi kan komma att behöva säga upp hälften av vår personal och skala ner den journalistiska verksamheten – framförallt egen journalistik.

– Att detta sker i direkt anslutning till mötet med regeringen som handlar just om censur är illavarslande. I det här fallet kan dessutom censorernas politiska opartiskhet ifrågasättas. Om Sara Övrebys arbetsfunktion på Google är att övervaka censorer å regeringens vägnar lämnar hennes politiska engagemang många frågor.

Man kan ta del av handlingar som IT-företagen skickade till regeringen inför mötet på länkarna nedan:

Agenda illegal and harmful content – meeting 20180413

20180411 Youtube McOwen-Wilson Letter Minister Johansson 180411

20180411 Svar från Facebook på inbjudan till den 13 april

20180405 Information från Twitter inför möte den 13 april

20180327 Svar från Twitter på inbjudan

20180412 List of participants Olagligt innehåll