Åklagare i Paris utreder tre dödsfall av personer som getts Astra Zenecas vaccin i Frankrike. Fallen har slagits ihop till ett eventuellt åtal för ofrivilligt dråp.

Det är åklagare specialiserade på komplexa utredningar av hälsoprodukter som tagit sig an fallen efter anmälningar i Toulouse, Paris och Nantes. Enligt åklagarkontoret ifrågasätter kärandena om vaccinet spelade an kausal roll i deras anhörigas dödsfall.

I Nantes dog en 26-årig läkarstudent plötsligt av en blodpropp bara några dagar efter att ha fått Astra Zenecas vaccin. I Toulouse var det en 38-årig socialarbetare som också dog av en blodpropp efter att hennes hälsa försämrats kraftigt efter sprutan.

Ges bara till äldre

I förra månaden beslutade Frankrikes hälsomyndighet att Astra Zenecas vaccin endast ska ges till de som är 55 och äldre då de som fått blodproppar varit yngre.

De som är yngre än 55 och redan har fått den första dosen från Astra Zeneca ska få sin andra dos från ett annat företag. Samtidigt har man uttalat fullt förtroende för Astra Zenecas vaccin för de över 55.