Häromdagen höll 16-åriga Greta Thunberg ett uppmärksammat tal vid det internationella FN-toppmötet Climate Action Summit i New York för klimatalarmister från hela världen. Talet hyllades av den svenska regeringen som meddelar att man nu ökar biståndet till FN:s klimatfond till åtta miljarder kronor per år – en fördubbling jämfört med tidigare.

Fonden upprättades för fem år sedan i samband med att teorierna om jordens nära förestående undergång på grund av människans koldioxidutsläpp i atmosfären började ta fart på allvar. Den svenska regeringen tog då på sig den internationella ledartröjan genom att bidra med 4 miljarder skattekronor, mer än något annat land.

Med det aktuella beslutet dubblar regeringen biståndet till FN:s klimatfond till 8 miljarder. Genom höjningen konsoliderar man sig ytterligare som bäst i klassen som nationell biståndsgivare till FN:s GCF-fond.

Regeringen har lyssnat på Greta
Beslutet kommer i anslutning till att profilerade 16-åriga klimatalarmisten och skolstrejkaren Greta Tunberg talat vid FN-toppmötet, ett tal som hyllats av den svenska regeringen men samtidigt fått skarp kritik från andra håll. Så här skrev justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) efter att ha hört Greta tala:

Beskedet om att rekordhöja Sveriges bistånd till FN:s klimatfond kommunicerades nationellt av biståndsminister Peter Eriksson (MP) och utannonserades i FN av statsminister Stefan Löfven (S) i dennes tal häromdagen.

Beslutet motiverades av Löfven med att ”alla måste göra sitt” med hänvisning till den ”klimatkris” han menade hotar mänsklighetens existens. Han berömde i en kommentar till media också Greta som han menade med sitt tal varit ”en oerhörd inspiratör” för regeringen.

Regeringen meddelar att man även ökar på biståndet till flera andra FN-fonder. Vilka fonder och belopp det rör sig om uppges inte.

Felaktig uppgift rapporteras av TT och media
Den svenska nyhetsbyrån TT skriver i ett telegram som citeras av flera medier, bland annat statliga SVT, att regeringen höjer biståndet till FN:s klimatfond till 8 miljarder om året. Den korrekta uppgiften är 8 miljarder för åren 2020-2023. Med den förra perioden medräknad blir det total 12 miljarder skattekronor.