Sedan diagnosen postcovid infördes i oktober i fjol har mer än 25 000 personer i Sverige fått den. De vanligaste symptomen är hjärntrötthet och kognitiv nedsättning. Diagnosen är dock kontroversiell bland läkare.

Antalet som får diagnosen har ökat dramatiskt under de senaste månaderna. För att klara vården av alla nya patienter har flera regioner öppnat speciella mottagningar. Fram till april i år uppskattade Socialstyrelsen att drygt 11 000 personer fått diagnosen i primärvården. Även hos rehabiliteringsvården märker man av en ökning. Utöver hjärntrötthet och kognitiv nedsättning är även smärta och nedsatt lungfunktion bland de vanligaste symptomen.

Bara på Danderyds sjukhus i Stockholm har man under de senaste månaderna fått 500 remisser.

– Det är personer som är mitt i livet och har svårt att fungera i arbetslivet och socialt, så det tycker jag absolut är prioriterat. Med den remissinströmning vi har så är det ju en verksamhet som kommer att kräva mycket resurser, säger Kristian Borg, professor och överläkare i rehabiliteringsmedicin på Danderyds sjukhus i Stockholm, till SVT Nyheter.

Kontrovers

Samtidigt menar vissa läkare att diagnosen är problematisk och riskerar ta bort fokus från annat.

– Jag tror att det kan finnas en risk i att ställa den här diagnosen för lättvindigt. Patienterna måste förstås tas om hand men när man öppnar speciella mottagningar så måste resurserna tas från någonting annat och då ser jag en risk i att andra patientgrupper blir lidande, säger Charlotte Thålin, forskare och specialistläkare vid Danderyds sjukhus.

Ytterligare ett problem Thålin pekar på är att diagnosen även sätts på patienter som inte blivit bekräftat smittade med covid-19. Detta menar hon medför en risk att man missar något annat som orsakar symptomen och anser att man ska vara försiktig med att ställa diagnosen tills man har mer kunskap om den.

Andelen fall varierar stort mellan regioner med få fall i Jämtland–Härjedalen (1,0 per 1 000 invånare), Uppsala (1,1) och Blekinge (1,3) jämfört med upp till fyra gånger så många diagnoser i Östergötland (4,1) och Jönköping (4,2).

Få regioner förberedda

Enligt en granskning av statsradion har vara sju av 21 regioner särskilda vårdmottagningar för postcovid. Flera regioner saknar också fortfarande en strukturerad plan för hur de långtidssjuka ska tas om hand, något som går emot Socialstyrelsens riktlinjer.