Med förebild i polisens skandalomsusade projekt ”Sluta skjut” med pizzakvällar för gängkriminella i Malmö lanseras nu ett motsvarande initiativ för män som misshandlar kvinnor i nära relationer. Projektet ska heta ”Sluta slå” och hos Malmöpolisen uppger man sig se ”jättepositivt” på satsningen.

Samnytt har kontinuerligt rapporterat om ”Sluta skjut” som polisen själv och de andra inblandade aktörerna i Malmö velat beskriva som en framgång. Facit i siffror är emellertid dystert med omfattande återfall i våldsam och grov brottslighet.

Det hindrar dock inte Malmöpolisen att efter den senaste tidens mediala fokus på mördade kvinnor känna sig entusiastiska inför ett motsvarande projekt för män som misshandlar kvinnor i nära relationer. Projektet får analogt namnet ”Sluta slå”

Styrgruppen bakom ”Sluta skjut” tar nytt initiativ

Det är samma styrgrupp som står bakom ”Sluta skjut” som nu tar initiativ till en breddad satsning. I korthet går metoden ut på att man bjuder brottslingarna på pizza och under måltiden försöker övertala dem att sluta begå brott.

En så kallad förstudie med försöksverksamhet i liten skala ska nu sjösättas för att se om metoden kan vara effektiv mot kvinnomisshandlare. I likhet med ”Sluta skjut” stödjer sig ”Sluta slå” på akademiska rön framtagna vid John Jay College of Criminal Justice i USA.

Anna von Reis är avdelningschef i Malmö stad och ingår i styrgruppen för ”Sluta skjut”. Hon berättar för media att man inom gruppen inlett djupa samtal om att ta projektet till nästa nivå och att hon har ”personliga förhoppningar” om att nå framgångar.

– Vi började ett samtal inom ramen för Sluta skjut och i november började vi prata djupare om vi skulle titta närmare på den här metoden och i förra veckan bestämde vi oss för att göra en förstudie.

”Ser jättepositivt på det här”

Malmöpolisen har investerat mycket prestige i ”Sluta skjut” som metod för att komma till rätta med stadens skenande väpnade gängkriminalitet. Man säger sig nu vara lika positivt inställd till att få hustrumisshandlare på bättre tankar.

– Jag ser jättepositivt på det här. Jag tror att man skulle kunna nå en hel del av de här gärningsmännen på det här sättet, och därmed skydda kvinnorna, berättar Viveka Smidvall, som är sektionschef för Malmöpolisens arbete mot brott i nära relation, för media.