Efter att Eva Landahl, ansvarig utgivare för SVT:s valprogram som var den som beslutade om avståndstagandet från Jimmie Åkessons uttalande om invandrare under slutdebatten, valt att klippa bort delar av SD-ledarens utspel och på så sätt fått det att se ut som något det inte är, väljer Åkesson att bojkotta public service-bolaget både under lördagen och söndagen.

På svt.se har Landahl publicerat följande citat av Åkesson:

– ”Bara invandrare får jobb så kommer allt att lösa sig” – det har de sagt hela tiden. Det händer inte, det blir inte så. Därför måste man ställa frågan varför det är så svårt för de här människorna att få jobb. Det är för att de inte är svenskar. De passar inte in i Sverige, sa Åkesson (SD).

Det fullständiga citatet lyder:

”Vi måste ställa oss frågan: Varför är det så svårt för de här människorna att få jobb? Jo det är för att de inte är svenskar. De passar inte in i Sverige och då är det svårt att få jobb. Då måste man ju få förutsättningar att bli just svensk. Man måste få förutsättning att passa in i Sverige. Men de här har i alla dessa år bemött nytillkomna på deras villkor, på deras språk, utifrån deras sedvänjor, utifrån deras kultur och då blir det detta splittrade samhälle och detta eviga utanförskap.”

Enligt SD har SVT i och med detta lurat sin publik ”på ett sätt som innebär potentiellt allvarlig skada för det ledande oppositionspartiet två dagar före ett riksdagsval” och man menar att public service ”genom lögner och förvanskningar aktivt försöker påverka ett riksdagsval måste vara fullständigt oacceptabelt i en demokrati”.

Partiet har även varit i kontakt med valobservatörerna från OSSE som uppgett att de ska titta närmare på SVT:s agerande.

Är public service ett hot mot demokratin?