LEDARE. Det har varit mycket prat om Migrationsverket i dagarna. Detta för att Mikael Ribbenvik sparkas som generaldirektör samtidigt som Björn Söder (SD) uttryckte sin glädje över det hela. I samband med att Ribbenvik tvingas sluta utlyser även regeringen tjänsten som generaldirektör. Jag ansökte igår kväll. Här är varför jag skulle vara rätt person att leda myndigheten.

För det första för att jag var en av de första i det här landet som för länge sedan ville se ett ”paradigmskifte” i migrationspolitiken. Det finns knappast någon som är mer motiverad än jag att så ska ske.

För det andra kommer det krävas att en ny generaldirektör vågar fatta de tuffa beslut som krävs för att förändringen ska ske och det omgående. Det råder väl inget tvivel om att jag bevisat att jag vågar göra vad jag säger och säger vad jag tycker. Det kommer krävas för att komma till bukt med svågerpolitiken, korruptionen, skenande kostnader, aktivister och mycket annat i den dysfunktionella myndigheten.

För det tredje påverkas jag inte heller av mediadrev på samma sätt som de flesta. Mina åsikter står fast och det kommer nödvändiga myndighetsbeslut också göra. Förmågan att motstå mediadrev tror jag är en viktig del i att vara generaldirektör.

I rollen som generaldirektör är det givetvis regleringsbrev, lagar och annat man har att följa. En generaldirektör ska, även om denne på alla punkter inte håller med regeringen eller de lagar som stiftas i alla dess detaljer, självklart efterleva de förväntningar och krav som ställs. Den avvägningen känner jag mig bekväm med. Att få vara en viktig del i att återställa förtroendet för svensk migrationspolitik och införa paradigmskiftet är långt tillräckligt för att jag ska känna motivation och engagemang för uppgiften.

Dessutom kommer det finns gott om möjligheter att i dialog med regeringen göra dem uppmärksamma på eventuella förändringar som behöver göras. Jag har av erfarenhet varit bra på att se sådana detaljer, ofta långt i förväg, och dessutom varit kreativ i hur man kan tolka, utnyttja eller vid behov skriva om lagar, regler eller förordningar.

Att jag ofta varit före min tid, långt före, har jag skrivit om en hel del här och det är faktiskt rätt välkänt vid det här laget. Det finns en mängd förslag som jag lagt, både vad gäller kriminalpolitik men även migrationspolitik som förr i tiden förkastades men idag till och med är regeringspolitik. Exempelvis förvar av asylsökande, krav på att illegala ska inrapporteras och en mängd andra förslag. Att kunna analysera verkligheten omkring sig, innan det är för sent, är en extremt viktig egenskap som en politiker, eller generaldirektör, bör ha. Det har jag bevisat att jag har där många andra saknar den egenskapen. Jag har med andra ord den kreativitet och flexibilitet som kan vara behjälplig för att styra om skutan.

Även om jag inte har erfarenhet av att styra en så stor organisation så tror jag inte det är det centrala. Jag har politisk erfarenhet, erfarenhet av att vara chef, erfarenhet av att bygga upp organisationer och erfarenhet av att ha haft rätt, ha vågat säga och göra vad som krävs. Dessa egenskaper, och fler, gör att jag skulle bli en bra generaldirektör och till slut få bukt med Migrationsverket.

Därför ansökte jag alldeles nyligen till tjänsten som generaldirektör för Migrationsverket: