LEDARE. På onsdagen stod det klart att det blir ett maktskifte. Den nya regeringen har såklart oerhört mycket att göra, och återställa, från decennier av vanstyre av detta land. Att rada upp allt skulle ta evigheter men ett tips är att ta en titta på mina många motioner från mina åtta år i riksdagen. En av dessa motioner handlar om att ta bort rösträtten i lokala val för de som inte är svenska medborgare.

Det har väckts farhågor att de på grund av den lilla marginalen finns risk för att det trixas med ”ogiltiga röster” och/eller utlandsrösterna, för att Socialdemokraterna ska gynnas, men vi hoppas och utgår från att även ”högerpartierna” är väldigt noggranna här. Många skulle bli oerhört misstänksamma, förståeligt och milt sagt, om valresultatet skulle ändras i Socialdemokraternas favör.

Men ett av de förslag som en ny regering borde tackla innan nästa val om fyra är frågan om rösträtt för de som inte är svenska medborgare. Motionen la jag för elva år sedan, hösten 2011, med lydelsen Medborgarskapskrav i lokala val. Där skrev jag:

Att de som inte ens är svenska medborgare ska ges sådant inflytande, även om det bara är lokalt, är oacceptabelt. Det borde vara en självklarhet att endast de som fått svenskt medborgarskap har rätt att bestämma landets riktning i framtiden. Att man ges rösträtt bara för att man råkar ha varit folkbokförd i Sverige tre år i följd är ingen rimlig motivering.

Medborgarskapet förtjänar att ha en högre status än vad det har idag, och genom att förbehålla rätten att avgöra den politiska inriktningen på vårt land, både på lokal och på nationell nivå, till dem som är svenska medborgare säkerställer vi också att Sveriges framtid avgörs av svenska medborgare. Detta är en viktig princip.

Inga bra argument

Argumenten till att låta icke-medborgare rösta lokalt har gått mig förbi, och jag kan inte i min vildaste fantasi komma på något som skulle hålla heller. Ett argument kan kanske vara att betalar man skatt så ska man ha rätt att bestämma över utgången av hur dessa används. Men ett sådant argument skulle dels också kunna appliceras på riksdagsvalet, vilket det inte gör, och dels logiskt sett också leda till att endast de som betalar skatt ska få rösta (vilket förvisso är en tanke som har vissa meriter).

I vilket fall är detta argument alltså inte något som någon verkar tycka är bra, annars skulle det ju appliceras redan.

Enkel princip

I Malmö gjorde som bekant vid det här laget Partiet Nyans relativt stora framsteg, i alla fall på väldigt lokalt nivå där de blev största parti i invandrartäta kretsar i framförallt Malmö. Hur många av deras röster som kom från icke-svenska medborgare vet vi inte, men vi kan anta en hel del.

Men Partiet Nyans framsteg är inte anledningen till att lagen bör ändras. Som sagt skrev jag denna motion för tio år sedan, långt innan Nyans ens var påtänkt.

Principen är såklart väldigt enkel: svenska medborgare ska avgöra Sveriges framtid, inga andra. Att Sverige sedan delat ut medborgarskap med frukostflingorna är såklart beklagligt (312 000 sedan september 2018) och en fara för vår framtid, men lägsta nivå är givetvis att endast medborgare ska få styra detta lands framtid, vilket inkluderar kommuner och regioner.

Lagarna som berörs är, om jag minns rätt, inte grundlagar utan Lag (1994:692) om kommunala folkomröstningar samt kommunallagen (1991:900). Det är möjligt att delen om EU-medborgare skulle strida mot EU-rätten, men oavsett bör ett första steg vara att ta bort rösträtten från de som i lagen benämns som utlänningar, d.v.s. varken är svenska medborgare eller EU-medborgare.

Det borde vare en självklarhet och skulle förhindra otillbörlig påverkan på våra lands styrning som nästan helt säkert tippar styret vänsterut, i motsats till vad svenskarna annars hade valt för sitt eget hemland.