LEDARE. När regeringen, tack vare SD, nu aviserat att de kraftigt sänker reduktionsplikten är reaktionerna från tokvänstern väntade. Men även svenska oljebolaget Preem kritiserar beslutet och påstår att ”det inte hjälper”. Preems motivation till att försöka påverka debatten är dock inte svår att se – storbolagen tjänar nämligen massor av pengar på den ”gröna omställningen” medan folket betalar.

Faktum är att Preems agerande är en utmärkt exposé över hur den så kallade ”djupa staten” fungerar. Nu är Preem självfallet ingen statlig myndighet men Ebba Gröns ”staten och kapitalet sitter i samma båt” passar in rätt bra här. Preem har nämligen, på grund av vänsterpolitiska beslut, omorganiserat sin verksamhet för att producera det som blandas in i drivmedlen.

Detta sa Preems vd Magnus Heimburg år 2020:

”Omprioriteringen är ett viktigt steg för att påskynda övergången vid båda våra raffinaderier från produktion av fossila bränslen till förnybara energikällor. Det är ett positivt steg i vårt engagemang för den gröna agendan”

Han sa även:

”Att fokusera på förnybara bränslen är en hörnsten i Preems övergripande och långsiktiga affärsstrategi”

”Projektet är en central del av Preems mål att bli världens första klimatneutrala petroleum- och biobränsleföretag i hela värdekedjan senast 2045, samtidigt som vi behåller vår konkurrenskraft.”

Och för strax över ett år sedan kom ett pressmeddelande som sa att Preems omställning, beskrivet ovan, fick en kredit på 3 miljarder kronor från Svensk Exportkredit (SEK), ett statligt bolag, för att ”främja gröna industriinvesteringar och öka andelen förnybara bränslen”. Det handlade specifikt om omställningen av oljeraffinaderiet i Lysekil som Preems vd kommenterade enligt ovan.

Det var den första garantin Riksgälden ställt ut inom ramen för statens gröna garantiprogram som lanserades 2021.

Planen från vänsterhåll var givetvis att reduktionsplikten skulle fortsätta höjas och vi skulle se priser mot 30 kronor per liter.

Här är en tabell över hur det skulle sett ut om inte M/SD/KD/L regeringen kommit till makten:

Även om Branschorganisationen Drivkraft Sverige säger att ”branschen behöver kommersiella villkor som ska fungera över tid” är det givetvis inget som ska hindra en ny regering från att lägga om en skadlig politik. Bisarrt vore det annars.

Staten och kapitalet…

År 2020 avslöjade Expressen de nära banden mellan den socialdemokratiska regeringen och just Preem. Isabella Lövins (MP) statssekreterare ska mejlat hemliga uppgifter om kommande budgetsatsningar till Preems vd. Två veckor senare vände Preem om att bygga ut raffinaderiet i Lysekil.

I ett mail från den socialdemokratiska regeringen till Preem berättade de att ”kreditgarantier” på 50 miljarder kommer ges för ”att nå målen i miljömålssystemet och det klimatpolitiska ramverket”. 20 minuter senare svarade Preems vd: ”Tack för det väldigt positiva beskedet.”

Det är inte direkt första gången storbolagen sitter i samma båt och spelar upp samma narrativ som politikerna gör. Vi har såklart sett regeringens censurmöte med IT-jättarna samtidigt som svenska staten, på Socialdemokraternas initiativ, ger dessa IT-jättar massiva skattelättnader. Kort efter mötet blockades Samnytt från Googles annonsnätverk.

Vi har sett i skandalen omkring ”Twitter files” hur amerikanska myndigheter samarbetade med IT-jättarna om censur av nyheter som gynnade Joe Biden i hans presidentvalskampanj.

Exemplen kan göras väldigt många. Men att staten och kapitalet sitter i samma båt är nog en underdriven sanning. Det gäller speciellt i detta arma land där Socialdemokraterna styrt nästan oavbrutet de senaste 100 åren.

Etablissemanget bevakar intressen

När Donald Trump valdes 2016 var det få som såg det komma, allra minst de självgoda maktspelarna i USA:s etablissemang. Troligen var det också därför han vann, för ingen hade lagt krut på att se till att han under inga omständigheter skulle få vinna. Det var annorlunda 2020.

Då hade Trump under fyra år inte bara utmanat sina politiska motståndare utan även den djupa staten. Han ifrågasatte NATO, han ifrågasatte säkerhetstjänsterna, han ifrågasatte IT-jättarna. Kort sagt: han ifrågasatte grundläggande strukturer hos USA:s maktelit och då blev han ett hot på riktigt. Därför iscensattes massor av desinformation, spioneri mot hans kampanj och inifrån statens egna myndigheter operationer för att lura, ljuga och bedra allmänheten.

Rysslands-kopplingen, censurerandet av Hunter Bidens laptop-skandal, spinskandalen mot hans kampanj är bara några exempel. Räden mot hans hem och åtalet mot honom nu nyligen är en fortsättning på denna kampanj. För att Trump stod för förändring – på riktigt.

Sker även i Sverige

På samma sätt sker det nu i Sverige. För första gången i Sveriges demokratiska historia har vi nu ett konservativt, invandringskritiskt parti som utövar direkt påverkan på regeringen. SD har inte samma skygglappar som de övriga i sjuklövern. Än så länge tänker stora delar av partiet fritt och vågar kräva och göra stora förändringar. Inte bara i skattesatser och teknikaliteter utan man vill förändra grundläggande strukturer för att avsluta Socialdemokraterna maktdominans.

Det handlar om att på riktigt se om vilka som är myndighetschefer. Det handlar om att ta bort särlagstiftning som ger Socialdemokraterna är stort ekonomiskt övertag. Det handlar om att ta upp kampen om kulturen. Och givetvis att driva på för ett paradigmskifte i migrationspolitiken där även avslutande av medborgarskap är på bordet, och mycket mer.

Vi har alla sett indignationen från Socialdemokraterna när deras stryptag på Sverige och svenskarna nu försöker bändas upp. Det är en väntad reaktion såklart. Men det är även väntat att precis som i USA så kommer andra delar av samhället, som sitter i samma båt som Socialdemokraterna, nyttja sina positioner för att bevara status quo.

I det här fallet är det Preem. I andra fall är det SVT eller kulturutövare eller IT-jättar, eller någon myndighet (t.ex. Migrationsverket) eller någon annan. Men i alla fall är det samma ambition: bevara status quo. Behåll maktstrukturerna.

Det är i det ljuset man ska se Preems utspel. Och det är bara ytterligare ett argument varför förändringen behöver göras.