LEDARE. I många artiklar och ledartexter på denna sida har jag påmint om den stora demografiska förändring Sverige varit inne på under lång tid nu. Bara sedan valet 2018 har i runda slängar 312 000 personer fått nya medborgarskap – en hisnande siffra. Då reglerna, och handläggningen, av medborgarskapen varit extremt slapp måste vi omedelbart stoppa nya sådana, till dess att en ny lagstiftning och nya chefer på Migrationsverket tillsatts.

I min text ”Här är folkutbytet, Morgan” gick jag igenom en rad indikatorer på det stora folkutbytet som pågått i Sverige de senaste decennierna. Bara för att påminna: År 1995 var det 13,1 procent som hade ”utländsk bakgrund” som alltså definieras som ”de som antingen är födda utomlands eller är födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar”. År 2021 var den siffran 26,3 procent. Det är en galen hög takt.

En annan indikator är andelen utrikes födda, från under 5 procent 1960 (då lär dessutom de utrikesfödda i huvudsak ha varit finländare) till 20 procent 2021.

Givetvis reflekteras detta i utdelade medborgarskap också. Sedan valet 2018 fram till augusti 2022 delade Sverige ut 312 000 medborgarskap, som alltså kan påverka Sveriges framtid politiskt, och gör dessutom. Vi har ännu fler om vi tittar på lokala val, alltså kommunfullmäktige och regionfullmäktige, där till och med de som inte är svenska medborgare får rösta.

Fram till september månad har Sverige i år delat ut 54 597 nya medborgarskap. Nästan 100 000 ärenden handläggs.

Antalet utdelade uppehållstillstånd är hittills i år 117 607, vilket extrapolerat på hela året hamnar runt 150 000, vilket motsvarar en större svensk stad. En stor andel av dessa är förvisso ukrainare, men bara ändå cirka 43 000 enligt ”massflyktsdirektivet” hittills. Resten är ”vanlig” invandring. Alltså, återigen ett år med historiskt sett rekordhög invandring på runt hundratusen.

Mota olle i grind

Det finns många andra indikatorer på att massinvandringen pågår. Med en ny regering som verkligen förverkligar EU:s ”miniminivå”, liksom generellt sett minskar möjligheterna, och morötterna, för att invandra eller stanna, kan situationen förbättras avsevärt. Ett sätt att mota olle i grind är att omedelbart införa en lag som sätter ett moratorium över att utfärda nya medborgarskap.

Att vi helt förlorat kontrollen över vem vi tillåter bli medborgare är ingen hemlighet direkt. Det är ett tjänstemannastyre på en aktivistisk myndighet vars nuvarande chef, Mikael Ribbenvik, var den som bestämde att alla syrier ska få automatiska permanenta uppehållstillstånd i Sverige. Han kallade det beslutet ”enkelt”.

Enligt källor jag pratat med på myndigheten är de fullkomligen översållade med asylaktivister, som dessutom belönas ju fler uppehållstillstånd och medborgarskap som kan prånglas ut. Detta läckande såll måste omedelbart täppas till.

Övertyga de andra

SD:arna förstår säkerligen detta. Men allt är numera en förhandling med de andra partierna. Jag menar att det bör vara av högsta prioritet för SD att förklara för de andra samarbetspartierna att det även ligger i deras intresse. Alla vet, vilket otaliga undersökningar visat, att invandrare, speciellt från tredje världen, i hög utsträckning röstar vänster. Så om man inte vill stoppa nya medborgarskap utifrån Sverige bästa, vilket vore det naturliga, så kanske man i alla fall kan stoppa dem för sitt eget partis bästa.

För varje dag som går får en mängd personer svenska medborgarskap de inte förtjänar eller har rätt till. Detta ändrar redan idag svenskarnas makt över sitt eget land och snart är gränsen nådd.

Jag hoppas att detta lyfts upp på agendan i regeringsförhandlingarna.