Kommuner får tacka nej till investeringar och etableringar. Ett exempel är Eskilstuna där it-jätten Amazon planerar att etablera sig. Där här elbristen inneburit att kommunen tvingats säga nej till andra företag.

Både i Stockholm och Malmö hotar akut elbrist. I Göteborg finns något bättre förutsättningar – än så länge.

– Stadens politiker måste bestämma sig för vilken sorts etableringar vi ska ha – och vilken stad Göteborg ska vara i framtiden, säger Alf Engqvist, vd för Göteborg energi, till Göteborgs-Posten.

Tills nyligen tycktes Sveriges tillgång på el vara hur stor som helst. Idag är läget annorlunda och efterfrågan har ökat drastiskt.

I flera kommuner har man fått säga nej till investeringar och etableringar och enligt en rapport från konsultföretaget Pöyry beräknas elbristen kosta Sverige 80 miljarder kronor om året.

– Göteborg växer – om 17 år räknar vi med att ytterligare 150 000 personer bor och verkar här. Det motsvarar i det närmaste Jönköpings kommun i storlek och innebär en stor utmaning för infrastrukturen. Vi ser redan nu att kapaciteten inte är tillräcklig för att möta behoven. Vi har själva möjlighet att styra den utvecklingen och ska inte lämna något åt slumpen, säger Engqvist till GP.