➤ ”Elcykeln har just nu stark vind i ryggen. Klimatoro, hälsotrend och regeringens premie gör den till en given årets julklapp”, säger Jonas Arnberg, VD på HUI Research.

På tisdagen kungjorde Handelns utredningsinstitut, HUI, att elcykeln blir årets julklapp. Processen med att utnämna denna varje år beskriver man som ”en analys av rådande samhällstrender och en spegling av svenskarnas aktuella och/eller framtida konsumentbeteenden”.

För att erhålla titeln Årets julklapp ska ett eller flera av följande tre kriterier uppfyllas:

Produkten skall vara en nyhet eller ha fått ett nyväckt intresse under året
Produkten skall representera den tid vi lever i
Produkten skall svara för ett högt försäljningsvärde eller säljas i ett stort antal enheter

En sammanfattning av motiveringen till årets val är att elcykeln ”speglar de svenska konsumenternas ökande klimatmedvetenhet, vilja att ta hand om sin hälsa samt att vara fri, flexibel och stundtals bekväm”.

− Elcykeln når en allt större publik. Den avlastar bil- och kollektivtrafik och kanske kan växla upp utvecklingen mot smartare städer, säger Jonas Arnberg.

Prognosen för decembers totala detaljhandelsförsäljning 2017 är enligt HUI en omsättning på 78,5 miljarder kronor, vilket skulle innebära en ökning med tre procent jämfört med december 2016.