På torsdagen fick kommunen i Emmaboda en text skickad till sig från en upprörd förälder. Elever i årskurs 5 på Bjurbäcksskolan hade deltagit i en religionslektion där flickorna blivit förvisade längst bak i klassrummet för att alla elever – uppdelade efter kön – sedan tvingades ligga på bönemattor riktade mot Mecka och tillbe Allah på arabiska. Rektorn avfärdar det hela som ”ett rollspel”. 

I brevet från pappan Markus, skickat till de ansvariga, står det:

Idag kommer flickorna hem från skolan och berättade att dom blivit tvingade att ligga på bönemattor och be på arabiska. Flickorna var tvungna att vara längst bak i klassrummet. Sedan skulle dom dansa till arabisk musik och äta en arabisk kaka. Mina tjejer ville inte ens vara med eftersom dom inte kunde förstå vad modersmålsläraren till de arabiska barnen läste i koranen idag.

Markus frågar även hur man tänkt ”rollspela” till exempel kristendomen i fortsättningen.

I en inspelning av ett samtal med Emmaboda kommuns bildningschef, Lennart O Werner, som Samhällsnytt tagit del av bekräftar han att bönen och firandet av den muslimska högtiden har ägt rum.

Förälder begär att rektorn ska ta en ”time out”

Markus skriver även i en kommentar på Facebook att vissa elever haft med sig egna mattor. Läraren delade ut mattor till eleverna som inte hade egna mattor. Barnen skulle fira den muslimska fastebrytande högtiden Eid al-fitr.

Markus döttrar förklarade för honom att de skulle vara vända mot Kaba, eller ”kuben”, som är en byggnad i saudiska Mecka. Det är muslimernas viktigaste helgedom och islams heligaste plats, påpekar han.

Samhällsnytt har talat med Markus. Han har valt att anmäla skolan efter händelsen.

Hur reagerade du när dina döttrar berättade att de tvingats utföra den muslimska bönen?

– Jag blev givetvis bestört över att få höra det. Att skolan, på lektionstid, väljer att dela in barnen efter kön. Att efter det sätta dem längst bak i klassrummet, är så… Helt galet. För att knäböja på en matta och be mot Mecka. Allt medan en hemspråkslärare reciterar koranen.

– Det strider mot allt som står i skolplanen, som jag tolkar det. Att kalla detta för rollspel är inte ok, när det underminerar mig som förälder. Det är jag som förälder som uppfostrar mina barn, inte skolan. De går där för att lära sig saker som de har med sig resten av livet. Och om det är här är de vad ska lära sig i skolan, att vara mindre värda, då vill jag inte att de ska gå där. Särskilt inte om de ska knäböja inför en kvinnofientlig religion som förtrycker och marginaliserar flickor.

Känner du att du kan lita på skolan?

– Jag undrar vilken värdegrund skolan egentligen har. För om detta är deras, så delar jag inte den alls. Jag tycker det är en katastrof att barnen ska få lära sig att ett kön är mer värt än ett annat. För mig är det en självklarhet att pojke eller flicka är lika mycket värd. För ett samhälle där personer av ena könet är värda mindre vill vi inte ha.

Markus vill att skolan ska be om ursäkt och sedan följa Sveriges lagar.

– Jag har begärt att rektorn ska få ta en ”time out” under utredningstiden. Jag har självklart anmält skolan, då jag inte tror att de följt lagen. Jag är helt övertygad att de kommer att få be om ursäkt och förklara sig. Men ser framemot att den nya rektorn och läraren kommer att respektera våra lagar. Men lita på? De måste bevisa att de har förtjänat min tillit.

Bönetvånget strider mot lagen

Aktiviteten som innehöll tvång till muslimsk bön strider mot religionsfriheten som räknas till en av de mänskliga rättigheterna.

I Europakonventionen, artikel 9, står bland annat:

Envars frihet att utöva sin religion eller tro må endast underkastas sådana inskränkningar, som äro angivna i lag och som äro nödvändiga i ett demokratiskt samhälle md hänsyn till den allmänna säkerheten, upprätthållandet av allmän ordning, skyddandet av hälsa eller moral eller av andra personers fri- och rättigheter.

Samhällsnytt har varit i kontakt med Charlotte Andersson, SD:s ordförande i Emmaboda, som var först med att undersöka incidenten. Hon berättar att SD har skrivit ett pressmeddelande. I pressmeddelandet som Samhällsnytt tagit del av återger partiet incidenten och skriver: ”Vi Sverigedemokrater kommer att följa upp vad som händer med denna skola”.