Den senaste tidens rekordhöga elpriser har drabbats konsumenterna hårt. Nu stiger oron även inom industrin.

Branschorganisationen IKEM, uppger nu att 98 procent av deras medlemsföretag är oroliga över stigande priser. IKEM representerar petrokemibranschen, det vill säga de företag inom den industriella kemin och sysslar med raffineringen av både petroleum och naturgas, samt deras sidoprodukter. Processen kräver god tillgång till el.

Anders Fröberg, vd för den svenska delen av plastföretaget Borealis i Stenungsund och ordförande för IKEM, säger att de ökade kostnaderna är kännbara.

– Det är väldigt elintensiva företag. De höga priserna gör naturligtvis att vi får högre kostnader och under vissa timmar väldigt mycket högre kostnader. Det slår direkt mot vår lönsamhet och resultat, säger han till SR.

LÄS ÄVEN: Drabbad av rödgröna elkrisen – ensamstående mamma tvingas stänga av värmen i vinterkylan

”Klart att vi är oroade”

Borealis tillverkar bland annat polyetenplast, ett material som kan återanvändas, återvinnas eller göras om till energi. Verksamheten drivs med både elenergi och fossila bränslen.

Målsättningen har länge varit att fasa ut användandet av fossila bränslen, helt i linje med regeringens önskemål. Detta har dock visat sig bli allt svårare, både på grund av den osäkra tillgången på elektricitet men även det allt högre elpriset. Om det ska bli lönsamt krävs stabil tillgång till överkomligt pris, menar Fröberg. Dessutom krävs snabbare beslutsprocesser hos ansvariga myndigheter.

– Det tar alldeles för lång tid att få tillstånd att bygga en elledningar och kraftproduktioner, säger han. När vi ser prisutvecklingen och de brister vi börjar få, där vissa kanske inte kan bygga ut eller ställa om på grund av att de inte får fram elen, så är det klart att vi är oroade.