I en appell som översatts till 21 språk – bland annat svenska – hävdar den franske presidenten Emmanuel Macron att läget inför EU-valet i maj är akut och att resultatet blir avgörande för Europas framtid. ”Sedan det andra världskriget har Europa aldrig behövts så mycket”, menar Macron som pekar ut Brexit som symbol för Europas kris.

Under rubriken För en Förnyelse av Europa skriver Macron om ”den europeiska fällan” som han menar består av att inte höra till EU och ”de lögner och den ansvarslöshet som kan förstöra unionen”. Presidenten varnar för Brexit som han menar beror på att folket inte fått tillräckligt mycket information om vad ”ett nationalistiskt tillbakadragande” skulle innebära.

Enligt Macron är EU garanten för fortsatt fred i Europa och ”inför dessa manipulationer måste vi stå starka”. Han beskriver även euron som ”en styrka för hela unionen”.

Attack på nationalister
Vidare beskriver han Europa inte bara som en marknad, ”utan även ett projekt” och hävdar att nationalisterna tar fel då de säger sig försvara Europas identitet genom att minska EU:s inflytande; ”det är den europeiska civilisationen som förenar oss, som ger oss frihet och skydd”.

För att lösa de gemensamma utmaningarna vill han se mer centralisering på en rad områden och inrätta en Konferens för Europa för att ”utarbeta en färdplan för Europeiska unionen och omsätta de viktigaste prioriteterna i konkreta handlingar”.

Gemensamt öde med Afrika
För att stå emot nationalisterna vill Macron se förnyelse på tre områden: frihet, skydd och framsteg. Detta skulle bland annat innebära att ”ett Europa som blickar ut i världen ska vara vänt mot Afrika, som vi bör ingå en framtidspakt med” samt ”att acceptera ett gemensamt öde”.

Medborgare i Europa, Brexit-dödläget är en läxa för oss alla. Men vi kan gå vidare och ge de kommande valen och vårt projekt en mening. Det är ni som får avgöra om Europa och därtill hörande framstegsidéer blir något mer än en historisk parentes. Det är det val jag förordar, för att tillsammans lägga ut kursen för en Förnyelse av Europa.