Enligt en ny undersökning Novus utfört på uppdrag av stiftelsen The Global Village anser en av fem att det skulle vara negativt att ha en granne från Mellanöstern, Afrika eller med muslimsk tro – en åsikt som är särskilt utbredd bland unga vuxna.

För fjärde året i rad har The Global Village, som även arrangerar Järvaveckan, undersökt vad personer boende i Sveriges 60 mest så kallade utsatta områden tycker om samhällsutvecklingen.

Här märks bland annat den lägre sociala tillit som mångkultur medför och som sakta men säkert håller på att urholka den världsunikt höga tilliten Sverige kunnat ha tills nyligen.

En annan sak som sticker ut är vilka man föredrar att bo granne med. Enligt undersökningen är det få i de ”utsatta” områdena som skulle vara negativt inställd till att bo intill någon med bakgrund i Mellanöstern, Afrika eller med muslimsk tro. Men hos allmänheten i stort är det drygt var femte som ser detta som negativt.

Rasism

Särskilt unga vuxna är tveksamma till detta, något stiftelsens vd och grundare Ahmed Abdirahman anser är problematiskt och kan tyda på ”rasism”.

– Det är den generationen som kommer att ta över och bli morgondagens chefer, lärare – eller poliser med tanke på Black lives matter-rörelsen. Det här innebär inte nödvändigtvis att de är rasister, men det kan självklart spä på fördomar och försvåra integrationen, säger han till DN.

När det gäller en granne med svensk, kristen eller judisk bakgrund är det nästan ingen som finner det problematiskt.

För invandring – på behörigt avstånd

Att en av fem ser negativt på att bo granne med invandrare samtidigt som den påstådda toleransen för invandring överlag är hög är inget som förvånar, menar Mikael Hjerm, professor i sociologi vid Umeå universitet.

– Så är det för många frågor, inte bara invandring. Man kan vara för en massa saker av principiella skäl utan att man själv vill bo nära. Det är inget konstigt i sig.

Brytpunkt vid 4-5 procent

Matz Dahlberg vid institutet för bostads- och urbanforskning, IBF, vid Uppsala universitet har studerat vad som händer med majoritetsbefolkningen i ett bostadsområde när andelen invandrare ökar.

– Vi såg att det fanns en brytpunkt när andelen invandrare nådde fem procent. Då började majoritetsbefolkningen krympa.

Samma sak konstaterades 2015 i en doktorsavhandling där de fann att svenskfödda invånare lämnar eller flyttar inte till ett område när befolkningen består av fler än fyra procent med utomeuropeiskt födda.