Det skulle innebära omkring 1 700 personrån bland Uppsalas vuxna befolkning under 2016.

2016 gjordes 156 polisanmälningar om personrån i Uppsala. Men enligt en undersökning från Brottsförebyggande rådet, där man intervjuat 879 personer i Uppsala och Knivsta, uppger ungefär en av hundra att de utsatts för rån under samma period.

Undersökningen visar även att 23 procent av kvinnorna och 14 procent av männen känner sig otrygga då de vistas utomhus kvällstid i det egna bostadsområdet.

En annan undersökning från Statistiska centralbyrån visar att otryggheten ökat i Uppsala.

2015 fick staden betyget 6,5 då tillfrågade fick ranka hur trygga de känner sig mot hot, rån och misshandel på en skala mellan ett och tio. 2018 hade detta betyg fallit till 5,6.

– Det är viktigt att se till att det finns människor i rörelse ute på stan, det i sig kan förebygga brott, säger kommunalrådet Ilona Szatmari Waldau (V).

– Jag tror att upplevelsen av otrygghet har ökat mer än den faktiska risken att utsättas för brott.