I veckan släppte den tyska motsvarigheten till Statistiska centralbyrån nya siffror över landets demografi som visar att 25,5 procent av befolkningen har invandrarbakgrund. Bland unga barn är andelen långt högre, 42 procent.

25,5 procent är ett nytt rekord. I absoluta tal innebär det 20,8 miljoner med invandrarbakgrund, vilket definieras av att ha åtminstone en utrikes född förälder. Ökningen från förra årets 19,3 miljoner är avsevärd. Av dessa är lite drygt hälften, 52 procent, tyska medborgare medan resten är medborgare i andra länder.

Rapporten visar också att 13,5 miljoner invånare i Tyskland är invandrare och att den enskilt största anledningen till att man flyttat dit, i 48 procent av fallen, är familjeåterförening. 19 procent anger arbete som skäl till flytten medan 15 procent sökt asyl och fem procent är där för studier.

Majoriteten av de som invandrat till Tyskland för att återförenas med familj, 72 procent, kommer från ett annat europeiskt land. När det gäller asylsökarna är omkring hälften från Mellanöstern.

Snabb demografisk förvandling
I ett flertal tyska städer är etniska tyskar nu i minoritet. 2017 blev Frankfurt den första staden att passera denna gräns. I Offenbach är bara 37 procent av invånarna etniska tyskar.

I Stuttgart är andelen med invandrarbakgrund 44,1 procent men bland de under 18 är motsvarande andel redan 60 procent.

Samtidigt flyttar många tyskar ut. Under 2017 lämnade nästan 250 000 personer landet.