➤ GÄNGVÅLDET De gängrelaterade väpnade uppgörelserna ökar i Stockholm och mest ökar de med dödlig utgång. ”Det är en allvarlig utveckling,” säger Jan Evensson vid Stockholmspolisen.

Under september månad har det skjutits i genomsnitt varannan dag i Stockholm och hittills under året har polisen totalt haft 93 gängskjutningar att utreda. I princip samtliga skjutningar är enligt polisen gängrelaterade och förlagda till eller i närheten av s.k. ’utanförskapsområden’.

Gemensamma nämnare
Skjutningarna har också det gemensamt att såväl gärningspersoner som offer har asylrelaterad invandrarbakgrund. Under våren har polisen i Stockholm genomfört en så kallad ’särskild händelse’ med geografiskt fokus på dessa problemområden eller ’no go-zoner’ som de också kallas.

Beslag av vapen och sprängmedel
På bred front har polisen sökt efter och beslagtagit vapen och sprängmedel men också pengar och bilar som de gängkriminella inte kunna förklara hur de kunnat anskaffa på annat sätt än genom brottslighet. Enligt Jan Evensson på Stockholmspolisen har målsättningen med insatser varit ”kyla ner läget” i dessa områden.

Vapenvåldet fortsätter att öka
Polisens åtgärder har dock endast marginellt påverkat kriminaliseringen av de problemtyngda bostadsområdena. Det väpnade våldet har inte minskat, utan tvärtom ökat, möjligen dock i något långsammare takt än vad som skulle varit fallet om den riktade polisinsatsen inte genomförts.

Ytterligare åtgärder krävs
För att vända utvecklingen krävs enligt Stockholmspolisen ytterligare kraftfulla åtgärder. Bland annat övervägs att kalla in förstärkningar från andra delar av landet. På många håll brottas polisen dock med liknande problem som de i Stockholm och behöver i poliskrisens Sverige den personal man har för att klara sina egna lokala åtaganden.

– Vi har haft en period av tung belastning som utmanar den polisiära resursen. Vi kommer att fortsätta det arbete vi påbörjat med oförminskad styrka, säger Jan Evensson i ett uttalande till SVT.