➤ Allt färre svenskar vill läsa vänsterextrema ETC-koncernens tidningar. Samhällsnytt har tidigare rapporterat om hur man tvingas lägga ned hela 15 lokala utgåvor. Nu är det klart hur många anställda som förlorar jobbet – endast 10 personer. Förklaringen till den låga siffran är ETC:s systematiska utnyttjande av presstödet.

ETC tillhör de medier som under flera år åderlåtit det skattefinansierade systemet för presstöd i särklass mest. Endast Svenska Dagbladet har kvitterat ut mer presstödspengar.

I ETC:s fall handlar det om att man startat upp mängder med lokala utgåvor av tidningen där innehållet varit i stort sett detsamma förutom ett mindre inslag av lokala nyheter. På så sätt har man kunnat få mångdubbelt presstöd för vad som i huvudsak är en och samma tidning.

LÄS MER: Vänsterextrema ETC tappar läsare – tvingas lägga ned stort antal tidningar

Presstödsnämnden har sett genom fingrarna med vad som många menar borde klassas som rent fusk med presstöd. Att så har skett anses bero på att den vänsterradikala tidningen har många sympatisörer bland de publicister som sitter i Presstödsnämnden.

Nyligen gick dock konceptet över styr. Karusellen med att starta nya tidningar snurrade för fort och nu tvingas man alltså lägga ned hela 15 av dessa utgåvor.

Att det rört sig om ett systematiskt överutnyttjande av presstödet blir tydligt när förhandlingarna med facket om uppsägningar nu är klara. Endast 10 personer måste lämna ETC-koncernen – det är inte ens en person per nedlagd tidning. 10 journalister har alltså producerat 15 tidningar.

Att ETC, med rötter i 1970-talets små våldsbejakande revolutionära småpartier och organisationer på den yttersta vänsterkanten, har många vänner inom mediaetablissemanget illustreras också av att Journalistförbundets ordförande, Sam Linderoth, kommenterar nedläggningen av ETC-utgåvorna med att ”det är extra synd att det här händer precis inför ett valår”.