Helsingborgs tingsrätt väljer att inte ifrågasätta åldern på Ahmad Sherzad som i september förra året med kniv högg ihjäl en annan då enligt egen uppgift 17-årig ”ensamkommande” yngling i omklädningsrummet på gymet Friskis & Svettis i Ängelholm. Det innebär att påföljden för mordet stannar vid ett år och tio månaders ungdomsvård i stället för de 12 års fängelse det skulle blivit om gärningspersonen dömts som vuxen.

Ahmad kom till Sverige som ett så kallat ”ensamkommande flyktingbarn” och uppgav då att han var 14 år, en åldersuppgift som det funnits skäl att ifrågasätta. Tingsrätten har emellertid inte begärt att något medicinskt ålderstest ska göras. Detta trots den avsevärda inverkan Ahmads verkliga ålder har ifråga om påföljden. Domstolen uppger att påföljden skulle ha blivit 12 års fängelse om han dömts som vuxen. Skälet kan vara en HD-dom som eventuellt innebär att åklagare och domstolar förbjuds kontrollera en gärningspersons ålder.

LÄS MER: ’Ensamkommande’ häktad för ”gymmordet” i Ängelholm

Enligt domen var upprinnelsen till mordet en etnisk konflikt mellan olika grupper av afghaner. Konflikterna ska ha utspelat sig bland annat på HVB-hemmet där Ahmad och brottsoffret bodde, i skolan där de gick och på gymet där de tränade. Bråk kunde uppstå kring många olika saker, bland annat vilka som skulle få vara med och ”röka på”.

Bråket som föranledde mordet handlade om att Ahmad blivit hånad för att vara svag och ha för lätta vikter på träningsredskapen. Tidigare konflikter mellan de två hade föranlett Ahmad att ta med en kniv till gymet från asylboendet.

Ahmad har förnekat att han planerat mordet och har uppgett att han tagit med kniven för att han var rädd för ”17-åringen”, bland annat för att bli våldtagen av honom. Att Ahmad högg träningskamraten hela tre gånger i bröstet och buken indikerar dock att Ahmad i varje fall vid brottstillfället haft för avsikt att döda. Att det skulle varit fråga om nödvärn, som Ahmad hävdat, avfärdar tingsrätten.

Ahmad är tidigare dömd för misshandel. Tingsrätten dömer på grund av den upprepade brottsligheten Ahmad till utvisning på livstid efter avtjänad ungdomsvård. Det är emellertid osäkert om utvisningen kommer att kunna verkställas.

Helsingborgs tingsrätt, B 5081-17. Läs hela domen HÄR.