En kommun i norra Storstockholm beräknas få ett underskott på tiotals miljoner kronor i socialnämnden. Orsaken är främst kostnader för ’ensamkommande’ migranter. Men enligt ansvarig politiker var det ”helt omöjligt” att förutse den ekonomiska krisen. Detta trots att nämnden gick back redan förra året.

Det är Sollentuna kommun, som styrs av Allianspartierna, som tidigare i veckan presenterade en rapport från socialnämnden av vilken det framgår att man räknar med ett underskott på hela 43 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar i år. Kommunledningskontoret ska tillsammans med nämnden arbeta fram en ny budget.

LÄS ÄVEN: Elever i Lindesberg tvingas äta fil till lunch – när kommunen satsar på migranter

KD: Helt omöjligt att förutse

Enligt kristdemokraten Seppo Karmitsa som är ordförande i socialnämnden beror underskottet på att den statliga ersättningen för ensamkommande migranter inte täcker kommunens verksamhet och satsningar. Han skyller situationen med övertrasseringen av skattebetalarnas pengar på att villkoren för att erhålla statliga skattepengar har ändrats, vilket ”kom som en chock”.

– Det har varit helt omöjligt. Det hade varit lite som att förbereda sig på corona, säger Karmitsa till StockholmDirekt.

Kommuntoppen gör även ett försök att flytta fokus från mottagandet av migranter som kostnadsdrivande genom att nämna att man även plötsligt sett höga placeringskostnader för barn, unga och vuxna med missbruksproblem. Vidare berättar han att det enorma underskottet bara ska betraktas som en prognos och att det slutliga beloppet kan komma att ändras – i vilken riktning, uppåt eller nedåt, uppges dock inte.

I sociala medier har Kristdemokraterna varit flitiga med att visa upp kommunens nyanlända migranter.

https://www.facebook.com/kristdemokraterna.sollentuna/photos/basw.AbqL1QSfmzQXHSWIVZDAdlPKk4ZSmTJm84c5AEd3G9Ew-IFGal-pFf5I8lg8Zt6WJVF9s39nrNXvW2AnJOLNcOJKS_2awSZ3bS841VbkJSC7LBMYQyesrVTSeZcay2C5YPWun01NvaprcMljenGFVbk5BI7yxZzR92QH2XsvrHaF2z10kqcMeVwRNM-rPajY0Ms.958563090997432.958563080997433.958562957664112.958563010997440.958562910997450.958562944330780.958562967664111.426484281528259/958562957664112/?type=1&opaqueCursor=AbrKMhVq81Eh2Ea2JOPOo0HZSWVfsCbm6rv3Vz__3ISpJJAdoISivwszdUr6TgGA19WG33NDcz5zSHsfv3WipJQIu-pi2bB-9kdvmfoFRaEQTcC_5k8NtdFYyWMbRYoTAstON5VNve4VzZi4UV1hTeNrfr9Al2xxRE9cGs9-KAq-Za7iDRNTgRRY–8oUlghwIaNslhpgqoQS4cHO_7q4XjRFcGoshBNQrX1u6TyuK8CCx0dq6MNqS3YbDxJso4P9pUmBhlJfIs0G7Z4FEu3qJYieOU5Vymx_TfkdV-460fQWgVwwdmTjvm9Ljvnt7jmWh8aBcg5r0hfW5kTEBWKlRdRh4LfXrPMvHfZbABs35ZLC5UdmrQ6xHRa2gsi-7Tp7wUXPrK8tnv_h2coIAIYPPJ1x9YT2cuzafJTLcsNMf51Zny4jG2AxvHPqmkqrTQ3sonrLg2vASwW6AZEiGgCuhCcaZ72rDPdnxiXoreRoRt5cZObnKi9h8ykFUZKnnjHyiUitIYOKKfRu0SBSmvOGLB4Tu4M8sZGxX5BQ4v_hpSKdBmigSlbFc8CgSqPk5t3wofOMbP0Wj0kVRUw15VKtF7wmT5gGbRHJsaY3R65ltlsmdZ40YWk5dakqhk2UEHMY8M6PTkqz1vCiVyYauYocjKGo1xrYGtqhsd54pNkNl9aFHv7DKNSZ9EH10lpp9zVs80GupWPCaRORNiyVBSBXKnCtRfECMC-Kw16UOUFhK3-QA&theater

https://www.facebook.com/kristdemokraterna.sollentuna/photos/bc.Abpt6O7VIe_9VL7_hnM2KrqbAH50OY7sGnvMF0pReM0dmkz1akU0n9PozYgeAE6UZJs634l67XoV6cna9WBZ2CWFZQ1Q7-Z1ZyxW8CgmU1RlZnOEXa5ibKDI4PbDS9qgoir0bZajKKP57v8p8fKaJCPPKw19__6B3yJwKcrAnqX4e6tsQklGE6RF3_2CMq8k7Fw/764884087032001/?type=1&opaqueCursor=AbqWBDalODICCLhTYinrXpAZjN-qloxXPjzWBRGd-cUfzGRT4hLzgQFdJ2n0zJwnGk3oPlti6xlxI3qHaD3hMKrevdbN0oi1G373c6XEjYb_KWHFCZVyhDRN1O-aKHfp2_K3MpYAWlXzRECkrGG3YiSzWCsGNwfX9EpKUEOuOmdaHUPfZVOn7KiN5c6EGyXPOy012eS7-8SGdr3a5-0dyx5k-xrfUgG8Ko80qVCmsr8tuls59tRXE57TK6AysGGRRbNrQ78R_SNRCl4ard-FXbDTtKw1a0LC3TCtrhIZji95Q6QzHDj9OioCuvcfbom6nWI0mLF1xSDL2BSpl3ODOv-drG0XfVuOEh2puR85CiXAgN6X7oCihbP_m0ezmGN4-g4Cr17tre2HGfv_jzUrGge1dYo-QabOmxrklJ-Y10neftBPs7q7VkxTHEud6X8AlzFwURaR7GBmZuGJfHrT1vYgGplkolpVNoldvgpSPfW5HcB4p09Zg8AtNNkcl2wS4lvucmgoOOpvdj3JnG2uIKTMz2ztMdFO0zLzHRgUukVKtuUr7pS46Oomd9HGcksmPwA&theater

”Underskottet avser främst ensamkommande”

Samhällsnytt har tittat närmare på Sollentuna kommuns årsredovisning för år 2019. Redan där gick det att utläsa att socialnämnden redovisat ett underskott på 7,4 miljoner kronor och att underskottet främst avser ’ensamkommande barn’ inom flyktingverksamheten.

År 2016 berättade Anette Delin, som är enhetschef vid Enheten för ’ensamkommande flyktingbarn’ i kommunen, att förutom att ha svårt att hitta boende till de unga migranterna har man även varit tvungen att rekrytera ytterligare socialsekreterare.

– Vi har anlitat fler socialsekreterare och har mer personal än under 2015. Vi har även utökat med familjehemskonsulter som ska göra utredningar, sade Delin.

I årsredovisningen för 2018 framgick det att kommunen var tvungen att lansera nya utbildningar för migranter som är analfabeter och varken kan läsa och skriva på sitt eget modersmål.


S vill se mer skattepengar

Socialdemokraten Julia Mäkitalo Blent är andre vice ordförande i nämnden och hon menar att underskottet i socialnämnden inte alls kommer som en överraskning.

Men enligt henne är det inte för stora summor av skattebetalarnas pengar som spenderats. I stället anser hon att nämnden är underfinansierad och efterlyser ännu mer pengar till verksamheten.

LÄS ÄVEN: Storsatsade på migranter – nu har kommunen inte råd med mjölk till skolbarnen

authorimage