På måndagen meddelade Göteborgs tingsrätt att man friar de två män som i samband med journalistiskt arbete misstänks ha brutit den så kallade gravfriden vid färjan Estonias vrak. Enligt rätten kan filmarna inte fällas för brott eftersom man färdades på ett tysktregistrerat fartyg som inte omfattas av den så kallade Estonialagen.

I slutet av september uppmärksammades den avslöjande dokumentären om Estonia skapad av journalisten Henrik Evertsson och undervattensexperten Linus Andersson som visade ett fyra meter stort hål i fartyget som allmänheten inte kände till. Misstankar om andra skador på fartyget som kan ha lett till att Estonia sjönk så snabbt har tidigare avfärdats som en konspirationsteori.

LÄS ÄVEN: Dokumentär avslöjar: Fyra meter stort hål i Estonia – avfärdades tidigare som konspirationsteori

Efter lanseringen av dokumentärfilmen som mötte stor framgång och vållade bred debatt åtalades Evertsson och Andersson av staten för brott mot så kallad gravfrid vid Estonia som infördes kort efter katastrofen. Kritikerna menar att lagen om gravfrid användes för att stoppa undersökningar av vraket som inte sanktionerades av staten.

Helene Gestrin, kammaråklagare vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, inledde förundersökning rörande brott mot lagen om skydd för gravfriden vid vraket efter att det framkommit att filmarna hade påträffats på platsen och använt en dykrobot vid vraket.

– Det finns inget undantag för journalistisk verksamhet inom straffrätten generellt och inte heller i den här lagen, har Gestrin tidigare sagt.

Evertsson har förnekat att man begått brott enligt svensk lagstiftning eftersom de har använt ett tyskregistrerat fartyg på internationellt vatten. Här följer flera bilder från polisens FUP som visar hur filmteamet fotograferas av kustbevakningens helikopter vid vraket.

Tyska fartyget. Foto: Polisen
Filmteamet övervakades från luften. Foto: Polisen

Tingsrätten friar filmarna

Klockan 11 på måndagen meddelade Göteborgs tingsrätt att de friar Evertsson och Andersson. Rätten motiverar sitt beslut med att internationell lagstiftning väger tyngre än den så kallade Estonialagen som är nationell och förbjuder undervattensverksamhet vid området kring vraket.

Vidare har Evertsson och Andersson försvarat sig med att de färdats på ett tyskt fartyg som inte är en del av Estonialagen och därför inte kan omfattas av rättsligt ansvar. Det framgår även att de har använt sig av ett norskt filmbolag som inte heller undertecknat Estonialagen.

– Det känns väldigt skönt. Vi hade många invändningar mot att bli dömda som det verkar som att domstolen lyssnat på. Jag hoppas att det här leder till att grävande journalistik i framtiden kommer att diskuteras så brett som det har gjorts som nu, berättar Evertsson för SVT.

Tidigare krävde flera opinionsbildare knutna till svenska mainstreammedier att de fräcka journalisterna skulle dömas. I sin senaste kolumn om fallet menar Aftonbladets Oisin Cantwell att han skulle bli ”förvånad” om åklagaren inte överklagar den friande domen för att straffa journalisterna och kallar domen för ”stöddig”.

I rättens motivering går det bland annat att läsa att deras uppfattning är att Estonialagen strider mot folkrättens principer.

Tingsrätten anser dock att Estonialagen i den delen strider mot folkrättens principer om att stater inte kan ta sig jurisdiktion över öppet hav och utöva makt över andra staters fartyg som befinner sig där.

LÄS ÄVEN: Estland undersöker M/S Estonia på egen hand