➤ DEBATT  Föreställ er ett land som endast är bosatt av en homogen etnisk grupp. Ett land med exklusivt strikta invandringslagar, som till och med stänger ute grannländernas etniska gelikar med hjälp av en hög mur. Ett rike som bygger på gamla traditioner och en typ av naturreligion som alla invånare rättar sig efter. Detta land styrs också av en envåldshärskare, där kungatiteln går i arv till härskarens son.

Vilket land kan detta vara? Är det Kina under Ming-dynastin, eller är det Japan före andra världskriget under kejsaren Hirohito, eller är det kanske ”alt-right” rörelsens våta dröm om sin egen helvita etnostat? Det är faktiskt ingen av dessa platser, det är i stället det påhittade afrikanska landet Wakanda, som fantiserades ihop 1966 av Marvel Comics legendariska serietidningsduo Stan Lee (Stanley Lieber) och Jack Kirby (Jacob Kurtzberg).

Den nya filmen Black Panther, porträtterar en afrikansk superhjälte som regerar över en fiktiv svart etnostat. Wakanda skyddar sig från inkräktare genom ett hologram som ger en bild av att landet är lika fattigt som sina grannländer, när faktum är att Wakanda under det holografiska kamouflaget tvärtom är ett högst avancerat och futuristiskt samhälle. Underförstått i berättelsen ligger att detta ska antas vara en utveckling som skulle ägt rum i hela Afrika om bara de onda européerna lämnat kontinenten ifred. Utan de rasistiska vita människornas förtryck skulle länderna söder om Sahara ha kunnat skapa en egen unik högteknologi. En vetenskap så avancerad att den till och med överglänser den västerländska.

Tja, ingen vet vad som skulle ha hänt om afrikanerna hade försvarat sin kontinent och besegrat de invaderande européerna, men enligt upptäcktsresandena och de missionärer som följde i kolonisatörernas spår hade afrikanerna ännu inte ett skriftspråk och inte ens uppfunnit hjulet, men å andra sidan vem behöver hjul när man som i Wakanda har flygande bilar som transportmedel?

Det finns faktiskt två länder i Afrika söder om Sahara som inte koloniserades av européerna, Etiopien och Liberia. Abessinien (Etiopiens gamla namn) har en lång historia som går tillbaka tusentals år. Liberia, som är yngre, bildades 1847 av befriade svarta slavar, tillbakaskickade från Amerika. Man kunde därför tro att dessa båda länderna skulle vara långt mer framskridna jämfört med de länder som koloniserades, men bägge rankas mycket lågt på HDI-listan (Human Development Index), som nummer 174 och 177 och den genomsnittlig inkomsten är mindre än 900 dollar per år.

Faktum är att de mest framgångsrika afrikanska länderna är de där kolonisatörerna skapade en välfungerande infrastruktur som fortsatte att upprätthållas även när de afrikanska staterna blev självständiga runt 1960. Tyvärr, på grund av den stora befolkningstillväxten – från 200 miljoner till 1 miljard på 50 år – har levnadsstandarden ökat väldigt långsamt. Dessvärre har det utländska biståndet som Afrika har erhållit från västländerna nästan enbart resulterat i flera munnar att mätta.

Hur kommer det sig då att låtsaslandet Wakanda är så framgångsrik och blomstrande? Är det på grund av landets strikta migrationspolitik, som i filmen motiveras av påståendet att, ”släpper man in flyktingar, släpper man också in alla deras problem”. Eller är det därför att man har gjort en kraftfull teknologisk upptäckt? Det är i huvudsak det sistnämnda. För länge sedan kraschade en meteorit inom rikets gränser, som innehöll ett nytt grundämne, en metall från yttre rymden. Detta material, som kallas ”Vibranium” har magiska egenskaper och är den stora anledningen till att Wakanda är så tekniskt avancerat.

När hjälten T’Challa a.k.a. Black Panther utmanas av den onda skurken Eric Killmonger och förlorar sin kungakrona till honom, vill den nya kungen sprida kraften hos Vibranium till alla svarta människor på jorden. Detta så att de kan ta över makten från den vita mannen som också ska straffas för det historiska brottet att ha förslavat svarta människor. Anledningen till att Killmonger är så ond och full av hat, är att han växte upp i Oakland Kalifornien och därför är smittad av den depraverade vita människans kultur. Allt enligt postmodernismens ideologi.

I slutändan vinner dock ”the good guy” tillbaka sitt rike och försöker till och med rädda sin fiendes liv, eftersom han inser att Killmongers idé att dela Wakandas avancerade teknik till resten av världen är det enda rätta. Black Panther är dock inte lika hämndlysten som sin antagonistiska amerikanska kusin (ja, de är släkt, båda har kungligt blod), utan vill istället att alla världens länder och etniciteter ska kunna dra nytta av Wakandas vetenskap och teknik.

När han i slutet av filmen håller ett tal i FN, betonar han att mänskligheten inte är separata stammar eller raser utan en enda stor familj som inte ska särskiljas av murar eller gränser. Därför är kungen av Wakanda villig att dela med sig av sitt lands rikedom och teknik till resten av världen (något som i och för sig västerlandet alltid har gjort), varpå en delegat, en medelålders vit man undrar vad en fattig afrikansk jordbruksnation som Wakanda har att erbjuda. Well it´s for T’Challa to know and for the UN-delegate to find out in the sequel (?), Black Panther ll.

Ett märkligt faktum är att Black Panther superhjälten och Black Panther-partiet skapades och grundades samma år (1966). Det är förmodligen en slump, men det finns några gemensamma egenskaper. Svarta Pantrarna var sprungen ut ur civilrättsrörelsen ledd av Martin Luther King Jr. men också starkt påverkad av de svarta muslimska separatisterna, som under en tid hade den karismatiska Malcolm X som sin nationella talesman. Medan de civilrättsliga förespråkarna bara ville ha lika rättigheter hade NOI (Nation of Islam) en mer oförlåtande ideologi som förklarade att vita människor var ”djävulens ras” och underlägsna den ursprungliga svarta rasen. Detta enligt en av NOI:s grundare den ärevördige Elijah Muhammad.

Huey P Newton och Bobby Seales grundade the Black Panther Party for Self-Defence i Oakland Ca. Samma plats där Eric Killmonger växer upp i filmen, kanske också det en slump. Eller? Både Newton och Seales var starkt influerad av Malcolm X, vilket också Eldridge Cleaver var. Han var en före detta medlem av Nation of Islam som sedermera blev partiets informationsminister. Svarta Pantrarna var en revolutionär marxistisk rörelse som strävade efter ekonomiskt oberoende och krävde att man skulle överta företag och affärsverksamheter i sina slumområden och på så sätt ekonomiskt gynna den svarta befolkningen. Denna konfiskering skulle genomföras med hjälp av hot om väpnat våld.

Hur som helst, budskapet i både filmen och bland aktiviströrelser som NOI och BPP är, att utan den rasistiska vita trakasserande överheten skulle svarta människor, om de lämnades ifred, självständigt kunna skapa ett rikt, fredligt och frihetligt samhälle med högt välstånd. Förekomsten av en påstådd vit trakasserande överhet verkar för övrigt också vara Black Lives Matter-rörelsens budskap idag.

Michelle Obama tycker att filmen är en bra inspiration och förbild för unga svarta människor med sin övervägande svarta rollbesättning. Filmen skildrar också svarta kvinnor som lika starka slagskämpar och som extremt smarta forskare, som överglänser männen och till och med huvudpersonen själv.

Vad ska man då säga om detta spektakel? Naturligtvis behöver ungdomar förebilder, som kan inspirera och hjälpa dem i deras uppfostran. Men är verkligen en fiktiv superhjälte ett bättre ideal än en realistisk verklig fadersfigur av kött och blod?

Det stora problemet i dagens svarta amerikanska samhällsområden är splittrandet av kärnfamiljen och bristen på ansvariga fäder. I dag växer över 70 procent av unga svarta upp med en ensamstående mamma. Det här är en förödande tendens som verkar svår att förhindra, eftersom mannen inte längre behövs för att ekonomiskt försörja sin familj. Välfärdssystemet har ersatt honom. Men välfärdssystemet är väl näppeligen, lika lite som en orealistisk superhjälte, någon fullgod ersättare till en närvarande far som manlig förebild för en förvirrad ung svart tonåring.

Håkan Johansson

P.S. Flera personer har loggat in på flygbolagens webbsidor och försöker boka flyg till Wakanda.